Πως πρέπει οι ΟΤΑ να καταγράφουν τις 4μηνες συμβάσεις

Πως πρέπει οι ΟΤΑ να καταγράφουν τις 4μηνες συμβάσεις

Οδηγίες στους Δήμους, στις Περιφέρειες και στα ΝΠΔΔ αυτών, παρέχονται με εξαιρετικώς επείγον Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την “καταγραφή τετράμηνων συμβάσεων από τους ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού”.

Ειδικότερα, το Υπουργείο σημειώνει ότι με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 ΠΝΠ   , δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ A΄ βαθμού (Δήμους, ΝΠΔΔ Δήμων και Συνδέσμους) και στις Περιφέρειες, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου κάθε ειδικότητας που συνάπτουν, δυνάμει της παρ.1 του αρ.206 του ν.3584/2007 και της περ.ιε’ της παρ.2 του αρ.1 του ν.3812/2009, να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό ζητείται, κάθε φορά που συνάπτει ο Φορέας σύμβαση κατ’ εφαρμογή των προαναφερθεισών διατάξεων, να ενημερώνει το Υπουργείο αναφορικά με τον αριθμό των προσληφθέντων, σύμφωνα με τις αναφερόμενες οδηγίες, προκειμένου το Υπουργείο να διαθέτει κάθε στιγμή επίκαιρη πληροφόρηση αναφορικά με την έκταση εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης από τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Πέραν της παροχής των εν λόγω στοιχείων στο Υπουργείο, το προσωπικό που συνάπτει σύμβαση με το Φορέα θα πρέπει αμελλητί να εισάγεται στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Μ.Α.Δ.Ε.Δ) ως πρόσληψη για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 Εγκύκλιο  (Ενότητα Ε).

Στο Έγγραφο δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή των δεδομένων.

Το είδος των στοιχείων που πρέπει να παρέχονται, αποτυπώνεται σε πρότυπο Πίνακα, ο οποίος κάθε φορά που συνάπτεται νέα σύμβαση θα πρέπει να επικαιροποιείται από το Φορέα με τα νέα στοιχεία, ώστε κάθε φορά να προκύπτει το σύνολο του προσωπικού που προσέλαβε ο Φορέας μέχρι το χρόνο ανάρτησης του Πίνακα.

Ο Πίνακας θα πρέπει να υποβάλλεται κάθε φορά που “ολοκληρώνονται” οι νέες προσλήψεις, κατά τα σχετικώς οριζόμενα για την εισαγωγή προσλήψεων στο Μ.Α.Δ.Ε.Δ.  Οι προσλήψεις που θα περιλαμβάνονται κάθε φορά στον Πίνακα θα πρέπει να έχουν εισαχθεί και να έχουν ολοκληρωθεί στην εφαρμογή του Μ.Α.Δ.Ε.Δ.

Το Υπουργείο ενημερώνει λεπτομερώς για την υποβολή του Πίνακα από τους ΟΤΑ, την είσοδο στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, τη συμπλήρωση και υποβολή του αρχείου.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *