Απάντηση Αντιπεριφερειάρχη σε δημοσίευμα

%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b9%ce%b1%cf%83-%ce%b8

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

 

ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΜΕΛΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  <ΧΟΡΤΑΤΑ – ΚΟΜΗΛΙΟ- ΔΡΑΓΑΝΟ- ΕΩΣ Ι.Μ.ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ>

 

Θα πρότεινα στους παραπάνω κυρίους να μην πέφτουν τόσο εύκολα θύματα και να εκτίθενται σε πληροφορίες ύποπτης προέλευσης ή εν γνώσει τους να προβαίνουν σε ανυπόστατες καταγγελίες .

Φυσικά  πέρα από επιπόλαιο για τον οποιονδήποτε δεν δικαιολογείται για κάποιον  με υπεύθυνη θέση  γραμματέα νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας  και φυσικά ακόμα περισσότερο για τον κ. Μάκη Μελά, χρόνια δήμαρχο και όχι μόνο, του οποίου επίσης το ύφος της ανακοίνωσης, λυπάμαι που το αναφέρω, δεν αρμόζει σε δημόσιο πρόσωπο.

Σας παραθέτω την τεχνική έκθεση αλλά κυρίως δύο πρώτες σελίδες των παρεμβάσεων αναλυτικά που ξεκινούν από την διασταύρωση για Κομηλιό.

ΥΓ1

Το τμήμα με καθίζηση από Χορτάτα προς Κομηλιό  έγινε ήδη στην εν εξελίξει εργολαβία ασφαλτόστρωσης .

ΥΓ2

Στην είσοδο του Αθανίου επίσης πριν την πλατεία εκτελείται έργο στήριξης του οδοστρώματος ύψους 190.000 ευρώ.

*****

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΟΣ

TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΟΡΤΑΤΩΝ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΕΩΣ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΗΡΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015»

 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ :  2.150.000,00 €

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΟΣ

TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

ΕΡΓΟ  :

 

 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ  :

 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΟΡΤΑΤΩΝ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ,  ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΕΩΣ Ι.Μ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΗΡΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015»

ΣΑΕΠ  022,     Κ.Ε.  2015ΕΠ02200006

2.150.000,00 € ,   με Φ.Π.Α  24 %

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

 

Αφετηρία μέτρησης Χιλιομετρικών αποστάσεων για τις επεμβάσεις του έργου είναι ο κόμβος του Επαρχιακού δρόμου Λευκάδα – Αγιος Πέτρος διασταύρωση με Επαρχιακό για Κομηλίο – Δράγανο –Αθάνι- Νηρά. +0.00.

 

 1. Πηγάδι – Κομηλιό

α)  Τσιμέντο στο πλάι δρόμου για μήκος 30μ περίπου.

β)  Πλέγμα Τ092    ήτοι 1,60kgr/m².

 

 1. 0+400 (εντός οικισμού)

0+400à 0+700= 300μ

α)  Καθαρισμός τάφρου L=300μ

β)  Μπετόν Τάφρων

γ)  Πλέγμα

 

 1. 0+900 (έξοδος Κομηλιού) Φ128-Φ132

Τοιχίο L= 55m

α)  Εκσκαφές

β)  Άοπλο σκυρόδεμα

γ)  Οπλισμένο Σκυρόδεμα

δ)  Οπλισμός

ε) Επίχωση

στ) 3 Α    Βάση, Υπόβαση  15εκ πάχος.

ζ) Ασφαλτικό

 

 1. 0+900 à 1+100

Τριγωνική τάφρος

 1. 1+100à 1+900

Τριγωνική τάφρος

(4), (5)

α)  Καθαρισμός τάφρου L=1000μ

β) Μπετόν Τάφρων

γ) Οπλισμός

 

 1. 2+500 à 2+600 (Φ154, 155)

α) Ασφαλτικό

β) Συγκολλητική

 

 

 1. 2+600 στροφή δεξιά 50μ άσφαλτος

α) Ασφαλτικό

β) Συγκολλητική

 

 1. 2+700 (έναντι ημιτελούς οικίας)

Τοιχίο L=20,0μ   ύψους 2,00μ (Φ156,157,158,159)

α)  Εκσκαφές

β)  Άοπλο σκυρόδεμα

γ)  Οπλισμένο Σκυρόδεμα

δ)  Οπλισμός

ε) Επίχωση

στ) 3 Α    Βάση, Υπόβαση 15εκ πάχος.

ζ) Ασφαλτικό

 

 1. 2+800

L=50μ Ασφαλτικό ρωγμές

Αποκατάσταση Ασφαλτοτάπητα.

 

 1. 3+000

L=100μ (πριν σπίτι Φ160) Ασφαλτικό ρωγμές

Ασφαλτικό

Προεπάλειψη

 

 1. 3+400 (Φ161 – Φ165)

Τοιχίο Η= 3,50μ  L=5,0m +5,0m (πριν και μετά την μπασιά)

α)  Εκσκαφές

β)  Άοπλο σκυρόδεμα

γ)  Οπλισμένο Σκυρόδεμα

δ)  Οπλισμός

ε) Επίχωση

στ) Ανακατασκευή οδοστρώματος.

ζ) Ασφαλτικό

 

 1. 3+450 (Φ161 – Φ165)

Για μήκος 100μ

Ανακατασκευή οδοστρώματος και σφράγιση του κατάντι τμήματος της οδού με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα

 

 1. 3+800

Κατασκευή τάφρου 50μ περίπου, αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα σε μήκος 100μ.

 

 1. 4+100 έως 5+200

Από είσοδο Δραγάνου έως και το δεύτερο γεφύρι μετά το Δράγανο

L=1.100m

Αποκατάσταση ασφαλτοτάπιτα σε μέσο πλάτος οδού 6,00μ

 

 1. 5+500

Αποκατάσταση δεξιού τμήματος οδοστρώματος μήκους 300μ και σφράγιση του άκρου της οδού

Σε μήκος 300μ κατασκευή τοιχίου σε μήκος 15μ περίπου

 

 

 1. 6+000 Δεξιά στροφή

Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα σε μήκος 100μ

 

 1. 6+200 Δεξιά στροφή πριν την είσοδο Αθανίου

Ανακατασκευή καθίζησης Οδοστρώματος σε μήκος 40μ περίπου.

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ

*****

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΟΣ

TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΟΡΤΑΤΩΝ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΕΩΣ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΗΡΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015»

 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ :  2.150.000,00 €

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΟΣ

TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

ΕΡΓΟ  :

 

 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ  :

 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΟΡΤΑΤΩΝ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ,  ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΕΩΣ Ι.Μ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΗΡΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015»

ΣΑΕΠ  022,     Κ.Ε.  2015ΕΠ02200006

2.150.000,00 € ,   με Φ.Π.Α  24 %

 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 2.150.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις  που  έχουν ως στόχο  την αποκατάσταση της βατότητας  και την  βελτίωση της ασφάλειας  του οδικού τμήματος  ΧΟΡΤΑΤΑ, ΚΟΜΗΛΙΟ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΕΩΣ Ι.Μ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΗΡΑΣ.

Για το σκοπό αυτό  θα  πραγματοποιηθεί   μια σειρά τεχνικών  έργων  επί του  ανωτέρω  τμήματος  του επαρχιακού οδικού δικτύου,  προκειμένου να αντιμετωπισθούν  οι επιπτώσεις  του σεισμού που έπληξε  το νησί της Λευκάδας την 17-11-2015,  αλλά και να βελτιωθούν σημεία του  δρόμου  που είναι  ευπαθή σε μελλοντικούς σεισμούς.

Συγκεκριμένα θα  υλοποιηθούν τεχνικές  παρεμβάσεις όπως  αποκατάσταση καθιζήσεων, ασφαλτοστρώσεις,   κατασκευή  νέων τοίχων  αντιστήριξης, κατασκευή  τοίχων  από  συρματοκιβώτια , αποκατάσταση και εγκιβωτισμός των διαταραγμένων κατάντι  άκρων της οδού,  αποκατάσταση  σωληνωτών,  ανακατασκευή ή κατασκευή νέων  τάφρων, προστασία πρανών κλπ,  σε επιλεγμένα  σημεία που θα υποδειχθούν επί  τόπου  από την Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα  επί της επαρχιακής οδού σε σημεία που θα υποδειχθούν  από την Υπηρεσία

θα κατασκευασθούν  μια σειρά από τεχνικά έργα  που θα περιλαμβάνουν :

 

 1. Εργασίες καθαρισμού  τάφρων  και  αποκατάσταση  διαταραγμένων πρανών που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν στο κατάστρωμα της οδού κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας. Απομάκρυνση  των χωματισμών  των  πρανών που  κινδυνεύουν  να καταρρεύσουν  στο οδόστρωμα της οδού
 2. Εργασίες καθαρισμού των άκρων της οδού από κλαδιά , δέντρα , φυτά που περιορίζουν την ορατότητα.
 3. Αποκατάσταση καθιζήσεων  που έχουν πραγματοποιηθεί από τον σεισμό  η οποία θα περιλαμβάνει  την  κοπή και  αποξήλωση του κατεστραμμένου  ασφαλτοτάπητα,  αποκατάσταση  της  υπόβασης και της βάσης της οδού με 3Α, ή στην περίπτωση μεγάλων καθιζήσεων ανακατασκευή του επιχώματος   που θα εδραστεί η  νέα  υπόβαση  και η  νέα βάση   της οδού με κατάλληλο υλικό  και  τέλος  διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα με εγκιβωτισμό του άκρου της οδού με τάφρο.
 4. Κατασκευή  νέων  τεχνικών   αντιστήριξης  των  πρανών της οδού  με χρήση  συρματοκιβωτίων  (ζαρζανέτ),  προκειμένου να αυξηθεί το ύψος προστασίας και να μειωθεί η κλίση του πρανούς  στα ανάντι τμήματα της οδού  ή  κατασκευή νέων  ζαρζανέτ  στο κατάντη  τμήμα  της οδού  σε τμήματα που έχουν υποστεί καθιζήσεις  και το άκρο του οδοστρώματος  είναι κοντά στο  φρύδι του  πρανούς. Οι θέσεις  θα  υποδειχθούν επί τόπου  από την Υπηρεσία.
 5. Κατασκευή νέων  τοίχων  αντιστήριξης  των πρανών  της οδού  από οπλισμένο σκυρόδεμα διαφόρων υψών   από 2,00 Μ έως  4,00 Μ,   επι  πλέον  των οποίων σε ορισμένες θέσεις θα τοποθετηθούν  μεταλλικοί  φράκτες  συγκράτησης  χωματισμών και βράχων. Η ακριβής θέση  κατασκευή των τοίχων και των φρακτών συγκράτησης  θα υποδειχθούν επί τόπου από την Υπηρεσία.
 6. Αποκατάσταση των  κατάντι πρανών της οδού  όπου έχει υποστεί καθιζήσεις  με ανακατασκευή των επιχωμάτων έδρασης της οδού, νέα οδοστρωσία  και  εγκιβωτισμό του άκρου της οδού  με  σκυρόδεμα  ελαφρά οπλισμένο με δομικό πλέγμα  Τ-92 ή πιο ενισχυμένο αν απαιτηθεί και ζητηθεί από την Υπηρεσία   (μέσου πλάτους 1,00 Μ)  αλλά και του κατάντι  πρανούς  της οδού  (μέσου πλάτους 1,00 Μ)   και  μέσου  πάχους  20 cm  ανάλογα με τον βαθμό  ενίσχυσης που θα επιλεχθεί από την Υπηρεσία. Το  πλάτος, το πάχος και ο τύπος του πλέγματος  θα καθορίζεται για κάθε θέση  ανάλογα  με   της απόστασης του άκρου της οδού από το πρανές και την κλίση αυτού.
 7. Ασφαλτοστρώσεις σε επιλεγμένα τμήματα της οδού που έχουν εκτελεσθεί  εργασίες νέας οδοστρωσίας    ή  όπου το υφιστάμενο οδόστρωμα  έχει  παρουσιάσει ρωγμές  , μικροκαθιζήσεις ,  οπές από πτώσεις βράχων  αλλά και φθορές,   που  το καθιστούν επικίνδυνο για  την  κίνηση των οχημάτων. Θα  υποδειχθούν από τη Υπηρεσία επί τόπου   οι  συγκεκριμένες θέσεις  που θα πραγματοποιηθούν οι  ασφαλτοστρώσεις  οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις  θα πραγματοποιούνται  με ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μέσου πάχους 4 cm   ενώ σε άλλες  περιπτώσεις με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας  5 cm. Επίσης θα γίνει αποκατάσταση  όλων των οπών του οδοστρώματος όπου αυτές υπάρχουν  σε όλο το μήκος της οδού. Στην περίπτωση μικρών καθιζήσεων και ρωγμάτωσεων  του ασφαλτοτάπητα   θα γίνεται  “γέμισμα”   με ισοπεδωτική στρώση  ασφαλτικού .
 8. Κατασκευή τάφρων  σε μεγάλα τμήματα της οδού προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα στο οδόστρωμα της  και τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την διάβρωση του  καταστρώματος της οδού   κυρίως στο ανάντη τμήμα  και  οι οποίες στο άκρο θα έχουν είτε μικρό  τοίχο  30-50 cm  ανάλογα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας  είτε τοίχο  1,00m  περίπου  εφόσον η κλίση του πρανούς απαιτεί επί  πλέον προστασία.
 9. Κατασκευή νέων σωληνωτών  και φρεατίων  σε συγκεκριμένα σημεία που θα υποδειχθούν  προκειμένου η απορροή των  όμβριων  υδάτων των  τάφρων να καταλήγει σε φυσικούς αποδέκτες, καθώς και αποκατάσταση της  συνέχειας  της τάφρου  σε θέσεις  οδών και προσβάσεων που  καταλήγουν στον δρόμο.
 10. Εργασίες σήμανσης, με τοποθέτηση πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων αλλά και πινακίδων  ένδειξης επικινδύνων θέσεων, εργασίες  διαγράμμισης  σε όλο σχεδόν το μήκος της οδού  αλλά  και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας σε θέσεις που θα υποδειχθούν.

 

Όλες οι παραπάνω εργασίες, οι θέσεις , το είδος  και το εύρος των παρεμβάσεων   θα καθορίζονται αυστηρά  από την Υπηρεσία ανάλογα με τις επί τόπου συνθήκες  και την ιεράρχηση των αναγκών  για την ασφαλή  κατά πρώτο λόγο  αποκατάσταση της οδού.

Τα  τοιχεία  που θα κατασκευασθούν και θα είναι τύπου ΕΓΝΑΤΙΑΣ με  παραλλαγές  που  θα δοθούν από   τη Υπηρεσίας  ή παρόμοια των ήδη υφιστάμενων τόιχων προστασίας.

 

Το συγκεκριμένο έργο αφορά εργασίες που αποκαθιστούν φθορές και βλάβες και όχι στην ουσιαστική τροποποίηση των  χαρακτηριστικών του, οπότε δεν υπάγεται σε υποχρεωτική περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με το  υπ’ αρ.197816/9-05-2012 έγγραφο ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ.

 

Λευκάδα    14-07-2016

 

     Οι  Συντάξαντες

 

 

Κομποτιάτης  Παναγιώτης

Πολ/κός Μηχανικός ΠΕ/Α’

 

 

Μανωλίτσης Θεόδωρος

Τοπογράφος  Μηχανικός ΤΕ/Α’

       ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

 

Ο Αν/της Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε

 

 

Παναγιώτης Κομποτιάτης

Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ/Α’

      ΕΘΕΩΡΗΘΗ

 

Ο Αν/της Διευθυντής

 

 

Ευάγγελος Μοσχονάς

Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ/Α’

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *