Tag Archives: ΔΙΟΙΚΗΤΗΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατεπείγουσα συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Κ.

Κατεπείγουσα συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Κ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Λευκάδα 21 Ιουλίου 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔIOIKHTIKOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 , του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄ αριθ. 44779/15.07.2021 (ΦΕΚ 3117/16.07.2021 τεύχος Β’) ΚΥΑ, τις υπ΄ …