Ορίστηκαν οι εντεταλμένοι σύμβουλοι στο Δήμο Λευκάδας

Οι εντεταλμένοι

Μετά τον ορισμό των Αντιδημάρχων, ακολούθησε σήμερα και ο ορισμός των εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων 1) Τυπάλδου Νικολάου, 2) Τσιρογιάννη Γεωργίου, 3) Γαζή Αναστασίου και 4) Αργυρού Νικολάου. Κατόπιν αυτού ολοκληρώθηκε η σύνθεση της εκτελεστικής εξουσίας στον Δήμο Λευκάδας.

Παραλείποντας τα τυπικά γραφειοκρατικά προκαταρτικά, δημοσιεύουμε εδώ την σχετική περικοπή  της απόφασης του Δημάρχου με τον ορισμό και τις αρμοδιότητες ενός εκάστου:

***

Α. Ορίζουμε ως Εντεταλμένους Συμβούλους, τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους στους

οποίους αναθέτουμε, χωρίς αμοιβή ή δικαίωμα περαιτέρω αποζημίωσης από την άσκηση

των αρμοδιοτήτων αυτών, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του

Δήμου μεταβιβάζοντας προς αυτούς την άσκηση των παρακάτω καθ’ ύλην και κατά τόπο

αρμοδιοτήτων, με θητεία από 5/9/2019 μέχρι 31/12/2020 ως εξής:

 

  1. ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘ ΎΛΗΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

– την ευθύνη για αρμοδιότητες σε θέματα δημοτικής περιουσίας του Τμήματος Εσόδων

Περιουσίας και Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Διερεύνηση τρόπων

αξιοποίησης – προστασίας της περιουσίας του Δήμου

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Γραφείου Απασχόλησης και

Τουρισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

– την εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

  1. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘ ΎΛΗΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

– την ευθύνη για θέματα Γραφείου Πολιτικής Προστασίας (Συντονισμός δράσεων για την

πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών που

συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου) του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος

Δημοτικής Αστυνομίας

  1. ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘ ΎΛΗΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

– την εποπτεία για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία σε θέματα Πολιτισμού του

Γραφείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού (αρμοδιότητες πολιτιστικών εκδηλώσεων, ανάδειξης

πολιτιστικής κληρονομιάς, εποπτεία Δημοτικών Συλλογών,

– Αρχείων τοπικού ενδιαφέροντος και Δημοτικών Βιβλιοθηκών,

– εφαρμογή προγραμμάτων πολιτιστικών ανταλλαγών,

– Διαχείριση, ανάδειξη αρχείων κοινοτήτων του Δήμου μας και θέματα πολιτιστικών και

ιστορικών μνημείων)

  1. ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

– Εποπτεία σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Βικέντιο Νικόλαο, σε θέματα τα οποία

άπτονται της καθημερινότητας, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής καθώς και των έργων τα

οποία εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων.

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.