Άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς

Άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΑΧΥΔΡ. Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ -311 00 ΛΕΥΚΑΔΑ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ:ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ.

 

Το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Λευκάδας, ενημερώνει τους παραγωγούς ότι σύμφωνα με το Ν. 4497/2017, για τη δραστηριοποίησή τους στο Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Περιφέρειας η οποία ισχύει εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας που την χορήγησε.

Με την υπ’ αριθμ. 200-21/2018 (ΑΔΑ:ΩΗΘΚ7ΛΕ-ΞΒΖ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών παραγωγών πλανόδιου εμπορίου που μπορούν να δραστηριοποιηθούν εντός της ΠΙΝ και η ΠΕ Λευκάδας δύναται να εγκρίνει είκοσι πέντε (25) δραστηριοποιήσεις αδειών πλανόδιων παραγωγών.

Επίσης με την ίδια απόφαση καθορίστηκε το ετήσιο τέλος ανά άδεια στο ποσό των εξήντα ευρώ (60€/έτος) ή των πέντε ευρώ μηνιαίως (5€/μήνα) για τη δραστηριοποίηση των πλανόδιων πωλητών παραγωγών εντός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Για την έγκριση δραστηριοποίησης από την ΠΕ Λευκάδας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει:

  • Αίτηση όπου θα πρέπει να δηλώνεται το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης εντός εκάστου έτους. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Λευκάδας /Τμήμα Εμπορίου, είτε στο Δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για χορήγηση/ ανανέωση της άδειας.
  • Άδεια σε ισχύ παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (Εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού).
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου για τις Περιφέρειες στις οποίες ήδη δραστηριοποιείται.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου περί παραβατικότητας των Ν. 4264/2014 και ν. 4177/2013 και
  • Στις περιπτώσεις παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) του άρθρου 235 του Ν. 4389/2016 (Α΄94), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 5 του Ν. 4497/2017, Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου στην οποία δηλώνεται:
  1. Ότι είναι ενταγμένος στο ΚΕΑ και ότι δεν έχει ανακληθεί η πράξη ένταξής του σε αυτό
  2. Ο αριθμός της άδειας υπαίθριου εμπορίου και
  • Ο αριθμός της πράξης έγκρισης ένταξης στο ΚΕΑ.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα εξετάζονται ανά 15 ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο Ν. 4497/2017 (άρθρο 6 παρ. 3 και άρθρα 46, 47, 48). Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος ο ενδιαφερόμενος θα κληθεί να καταβάλλει το τέλος δραστηριοποίησης ανάλογα με το χρονικό διάστημα που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί.

 

 Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

 

ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΙΤΗ

Μηχ/γος Μηχ/κός Π.Ε./ Α΄

 
 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *