Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ. Σ.-Τα θέματα

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ. Σ. Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 12 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις 17 Οκτωβρίου  2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για   έγκριση 2ου  συγκριτικού  πίνακα της μελέτης:  «ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγητής: Προκοπίου Κυριάκος, Πρ/νος Δ/νσης  Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου  εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 600.000,00 €.

                                       Εισηγητής: Γεώργιος, Φίλιππας Αντιδήμαρχος

 

  

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Μελέτη αποκατάστασης οδού Ασπρογερακάτα – Πευκούλια (ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

                                    Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου  εκτέλεσης του έργου  «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΦΤΕΡΗΣ», προϋπολογισμού 52.000,00 €.

                                      Εισηγητής: Γεώργιος, Φίλιππας Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ. για   έγκριση εκκίνησης διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 29.882,52 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν. 4555/18.

                                      Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για   έγκριση εκκίνησης διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Μελέτες για την δημιουργία Εγκαταστάσεων Πράσινων Σημείων στις Δ.Ε. Λευκάδας, Δ.Ε. Ελλομένου, Δ.Ε. Απολλωνίων», εκτιμώμενης αξίας 29.882,52 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν. 4555/18.

                                      Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για   έγκρις η παράτασης της συνολικής προθεσμίας της 1ης ΣΣΕ του έργου  «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. –  P.C. DEVELOPMENT S.A.

                                    Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για   συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας  στην έκθεση Πολιτισμού-Τουρισμού-Γαστρονομίας-Οίνου στο πλαίσιο του 16ου Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αδελφοτήτων Γαστρονομίας  και Οίνου (CEUCO) από 19 έως 21/10/2018 στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα.

                                      Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. – ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π.”.

                                    Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Δ.Ε.

                                   Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για   έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ «ΠΟΝΤΕ» ΕΩΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ» αναδόχου: ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ Ε.Δ.Ε.

                                    Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για   έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών,  του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ » αναδόχου: ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ  Ε.Δ.Ε.

                                      Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ-ΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ», αναδόχου Γουρζή Σπυρίδωνα ΕΔΕ

                                  Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  14ο: Απόφαση Δ.Σ. για   έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΗΛΙΟΥ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 23.000,00 €.

            Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για   συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 13.400,00 €.

                                      Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», προϋπολογισμού 49.999,75 €.

                                      Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Δ. ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ», προϋπολογισμού  12.964,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18 ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» προϋπολογισμού 50.000,00 €.

                                      Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για   επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π  στους διανοιγμένους δρόμους του σχεδίου πόλεως που εξυπηρετούν το νέο νοσοκομείο  Λευκάδας.

                                    Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  20ο: Απόφαση Δ.Σ. για  μετατόπιση στύλου ΔΕΗ χαμηλής τάσης στην Δ.Ε. Νυδριού, εντός σχεδίου πόλεως  Νυδριού.
                                    Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για Γ’ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για λειτουργικές δαπάνες έτους 2018.

                                      Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΔΕΠ

 

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης αίθουσας πρώην Δημοτικού Σχολείου Κατωχωρίου στον ΑΓΑ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ.

                                      Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΔΕΠ

 

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την νέα εγγραφή  νηπίων στους παιδικούς  σταθμούς του Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2018-2019.

                                      Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για   διαγραφή  νηπίων  από τον Παιδικό Σταθμό  του Δήμου Λευκάδας ,περιόδου 2018-2019.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση Δ.Σ. περί κατανομής πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «Κλεισθένης Ι».

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  26ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 126/2018 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση της 3ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

 

ΘΕΜΑ  27ο: Απόφαση Δ.Σ. για  διαγραφή προστίμου από το Δήμο Λευκάδας προς το Πνευματικό Κέντρο,  ύψους 1.400 € για παράνομη αφισοκόλληση (απόφαση Δ.Α 1244/20-7-2010).

Εισηγητής : Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

 

ΘΕΜΑ  28ο: Απόφαση Δ.Σ. για   έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

 

                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

             ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Κοινοποίηση:

 1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
 2. κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                                   
 3. Επιμελητήρια
 4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
 5. Εργατικό Κέντρο
 6. Πολιτικά Κόμματα
 7. Μ.Μ.Ε.
 8. Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λευκάδας
 9. Δημοτικές Ενότητες  με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων και

Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *