Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Λευκάδα 13 Ιουλίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

      Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  18 Ιουλίου  2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας.

                                        Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για  άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού για την κατάθεση και διαχείριση πάγιας προκαταβολής των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.

                                        Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3 ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  καθορισμό χρόνου λειτουργίας στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.    

    Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ – ΚΑΡΥΑΣ», προυπολογισμού 240.000,00 €.

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης,  τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ» προυπολογισμού.50.000,00 €.

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης,  τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ», προυπολογισμού 9.999,48 €.

                                        Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης,  τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,  προυπολογισμού 79.144,00 €.

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης,  τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ»,  προυπολογισμού 50.000,00 €.

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση  της χρήσης Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Λαζαράτων για την στέγαση και λειτουργία του Γραφείου Κτηματογράφησης του Ελληνικού Κτηματολογίου.

             Εισηγητής: Γρηγόριος Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση  χρήσης κοινοχρήστου  χώρου  ( γήπεδο μπάσκετ ) στην Τ.Κ. Βλυχού Δ.Ε. Ελλομένου Δήμου Λευκάδας.

                                        Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθμ. 123/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας που αφορά  στην έγκριση απολογισμού του Δ.Λ.Τ.Λ., οικονομικού έτους 2017.

                                        Εισηγητής: Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος Διοικ. Συμβ. Δ.Λ.Τ.Λ.

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», αναδόχου εταιρίας ΙΟΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του  έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου : ΘΕΟΦΑΝΗ ΓΕΝΑΤΟΥ.

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για  διαγραφή  νηπίων από τους Παιδικούς Σταθμούς  του Δήμου Λευκάδας, περιόδου 2017-2018.   

                                        Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018.

                                      Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

    Κοινοποίηση

κ. Βουλευτή Λευκάδας

  1. κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                   
  2. Επιμελητήρια
  3. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
  4. Εργατικό Κέντρο
  5. Πολιτικά Κόμματα
  6. Μ.Μ.Ε.
  7. Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λευκάδας
  8. Δημοτικές Ενότητες  με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων και

Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σημείωση:

  1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
  2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *