Εκπαίδευση της Ομάδας Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης

Εκπαίδευση της Ομάδας Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Αθ. Κατωπόδη
311 00 Λευκάδα
Πληροφορίες: Ακρ. Μιχελή Τηλέφωνο : 26453 60508
Fax : 26453 60540
e-mail : dltl@lefkada.gov.gr

Λευκάδα 7-2-2018

ΘΕΜΑ : Εκπαίδευση Οµάδας Αντιµετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης

Στα πλαίσια της έµπρακτης µέριµνάς του στα θέµατα Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος, κατ’ εκτέλεση και των αναφερόµενων στην ισχύουσα Νοµοθεσία και µε την παρουσία και την συνεργασία της εξειδικευµένης σε αυτά τα θέµατα Εταιρείας’ΜΕΤΟΠΗ Σύµβουλοι Προστασίας Περιβάλλοντος’, το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδος διοργανώνει εκπαίδευση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο για την αποτροπή Θαλάσσιας ρύπανσης, µε αφορµή και το πολύ σοβαρό συµβάν της θαλάσσιας ρύπανσης στον Σαρωνικό Κόλπο µετά τη βύθιση του ∆/Ξ Αγία Ζώνη II, µε σκοπό να ενηµερωθούν όλα τα µέλη της εθελοντικής Οµάδας της Λευκάδας, αλλά και όσοι πολίτες το επιθυµούν, για τον εξοπλισµό αντιρρύπανσης του ∆.Λ.Τ.Λ., αλλά και τις µεθόδους που πρέπει να ακολουθηθούν όταν και εάν προκύψει πραγµατικό συµβάν στην ευρύτερη περιοχή µας.

Στην εκπαίδευση θα συµµετέχει και η Οµάδα Αντιρρύπανσης της Μαρίνας Λευκάδας, µε τον εξοπλισµό που διαθέτει.

Το πρόγραµµα της Εκπαίδευσης έχει ως ακολούθως:

∆ευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018
Θεωρητική Εκπαίδευση
Η θεωρητική εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί στο ∆ιοικητήριο Λευκάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιτροπών ∆ήµου Λευκάδας (2οκτίριο – 1ο ς όροφος), από 11:00 έως 14:00 και θα περιλαµβάνει:
− Γενικά στοιχεία οργάνωσης για την αντιµετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης
− Πηγές και επιπτώσεις ρυπάνσεων εντός Λιµενικής Εγκατάστασης
− Ιδιότητες του πετρελαίου όταν αυτό έρθει σε επαφή µε τη θάλασσα
− Παρουσίαση του υφιστάµενου εξοπλισµού αντιρρύπανσης του ∆.Λ.Τ. Λευκάδας και γειτνιαζουσών µε τους Λιµένες ευθύνης του εγκαταστάσεων.
− ∆ιαδικασίες χρήσεως των πλωτών φραγµάτων µε έµφαση στην αγκύρωσή τους
− ∆ιαδικασίες χρήσεως των απορροφητικών και προσκολλητικών υλικών και επιλογή του κατάλληλου υλικού ανάλογα µε το περιστατικό
− Αναφορά στα Μέσα Μεταφοράς Αντιρρυπαντικού εξοπλισµού και σύγκριση αποτελεσµατικότητά τους, ανάλογα µε το είδος του Συµβάντος.
− Ανάλυση του προσφάτου συµβάντος ρύπανσης της θάλασσας στο Σαρωνικό Κόλπο µετά την βύθιση του ∆εξαµενόπλοιου Αγία Ζώνη II την 10/9/2017 µε πλούσιο φωτογραφικό υλικό, αλλά και αναφορά στις εργασίες απορρύπανσης 40 Km ακτογραµµής
− Άσκηση επί χάρτου σε Λιµένα ευθύνης του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018

Α. Πρακτική Εκπαίδευση.
1ο µέρος. Επίδειξη του εξοπλισµού αντιµετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης, που διαθέτει το ∆.Λ.Τ.Λ., στον Λιµένα Λευκάδας από 09:00 έως 10:00 π.µ..
2ο µέρος. ∆ιεξαγωγή άσκησης αντιµετώπισης περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης στον Λιµένα Λευκάδας µε χρήση πλωτού φράγµατος συνολικού µήκους 150 µέτρων και αγκυροβόλησή του, από 10:00 έως 12:00.

Εκπαιδευτής: Αγγελόπουλος Μιχάλης – ΜΕΤΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Την εκπαίδευση µπορούν να παρακολουθήσουν και µέλη Τοπικών συλλόγων, φορέων κ.λ.π. που δεν ανήκουν στην Οµάδα Αντιρρύπανσης του ∆.Λ.Τ. Λευκάδας.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής επικοινωνήστε µε την κα. Ακριβή Μιχελή, τηλέφωνο 26453 60508, fax: 26453 60540, e-mail: dltl@lefkada.gov.gr.

 

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.