Ποιοι έχουν κώλυμα υποψηφιότητας για το Επιμελητήριο

Ποιοι έχουν κώλυμα υποψηφιότητας για το Επιμελητήριο

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λευκάδας ανακοινώνει, ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο κατάλογος των προσωρινών υποψηφίων, για τις εκλογές του Επιμελητηρίου που ορίστηκαν στις 3 Δεκεμβρίου 2017, συντάχθηκε, αφού εξετάσθηκαν οι σχετικές αιτήσεις υποψηφιοτήτων, που είχαν υποβληθεί. Οι έχοντες αντιρρήσεις κατά των καταλόγων αυτών μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στην Εκλογική Επιτροπή, από 14  έως 16  Νοεμβρίου, τις εργάσιμες ώρες (8:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.).Η Εκλογική Επιτροπή οφείλει μέσα σε 2 ημέρες από την λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας να αποφασίσει οριστικά για τις ενστάσεις και να συντάξει τον οριστικό κατάλογο.

Κατόπιν αυτού

ΔΕΝ ΑΝΑΚΗΡΥΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ:

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Α. Συνδυασμός: « Δημιουργική Λευκάδα»
Ρεκατσίνας Ιωάννης του Κωνσταντίνου
Διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του εκλόγιμου
(σύμφωνα με το άρθρο 4 Νόμου 2081/92 όπως ισχύει)

Χαλικιά Ελευθερία του Νικολάου
Δεν έχει διατελέσει μέλος στο Επιμελητήριο Λευκάδας
τουλάχιστον για 3 χρόνια (άρθρο 3γ, παρ. 4 Νόμος
2081/92 όπως ισχύει)
Β. Συνδυασμός «Επιμελητήριο Όλων»
Μασούρα Ευδοκία του Ιωάννου
Δεν μπορεί να επανεκλεγεί στις εκλογές της 3ης
Δεκεμβρίου 2017 (άρθρο 3στ, 3γ, όπως ισχύει σε
συνδυασμό με την υπ’ αρίθμ. 3/2015 διαπιστωτική
πράξη του Δ.Σ. Επιμελητηρίου Λευκάδας)
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α. Συνδυασμός: « Δημιουργική Λευκάδα»

 1. Θεοχάρης Παναγιώτης του Κων/νου
  Δεν έχει διατελέσει μέλος στο Επιμελητήριο Λευκάδας
  τουλάχιστον για 3 χρόνια (άρθρο 3γ, παρ. 4 Νόμος
  2081/92 όπως ισχύει)
 2. Αραβανής Σπύρος του Βασιλείου
  Δεν έχει διατελέσει μέλος στο Επιμελητήριο Λευκάδας
  τουλάχιστον για 3 χρόνια (άρθρο 3γ, παρ. 4 Νόμος
  2081/92 όπως ισχύει)

Β. Συνδυασμός «Επιμελητήριο Όλων»
Βούλγαρη Σοφία- Κωνσταντίνα του Ιωάννη
Διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του εκλόγιμου
(σύμφωνα με το άρθρο 4 Νόμου 2081/92 όπως ισχύει)
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Β. Συνδυασμός «Επιμελητήριο Όλων»
Δουβίτσας Αντώνιος του Ιωάννη
Δεν μπορεί να επανεκλεγεί στις εκλογές της 3ης
Δεκεμβρίου 2017 (άρθρο 3στ, 3γ, όπως ισχύει σε
συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 1/2015 διαπιστωτική
πράξη του Δ.Σ. Επιμελητηρίου Λευκάδας)
Σολδάτος Χαρίλαος του Δημητρίου
Δεν μπορεί να επανεκλεγεί στις εκλογές της 3ης
Δεκεμβρίου 2017 (άρθρο 3στ, 3γ, όπως ισχύει σε
συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 7/2016 διαπιστωτική
πράξη του Δ.Σ. Επιμελητηρίου Λευκάδας)
Γ. Συνδυασμός «Ιόνιος Σύμπραξη»
Βασίλειος Κατωπόδης του Ξενοφώντος
Υπ’ αριθμ. πρωτ. 2078-7/11/2017 αίτηση του ιδίου περί
ακύρωσης υποψηφιότητας
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
Β. Συνδυασμός «Επιμελητήριο Όλων»
Σταύρακας Ανδρέας του Διονυσίου
Δεν μπορεί να επανεκλεγεί στις εκλογές της 3ης
Δεκεμβρίου 2017 (άρθρο 3στ, 3γ, όπως ισχύει σε
συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 4/2015 διαπιστωτική
πράξη του Δ.Σ. Επιμελητηρίου Λευκάδας)

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.