Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας την Τετάρτη 26-2-14 – Τα θέματα

ΔΣ

Την Τετάρτη 26-2-2014 και ώρα 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου. Λίγο αργότερα, στις 19:00 την ίδια μέρα, σε ειδική συνεδρίαση, θα γίνει συζήτηση με θέμα: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2011 Δήμου Λευκάδας.(σχετική απόφαση Ο.Ε. 49/14). Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι τα εξής: 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν.3614/2007 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Δήμου Μεγανησίου για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» άξονας προτεραιότητας 09: «Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής Ιονίων Νήσων» για την υλοποίηση της πράξης “Μελέτη συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων των οικισμών Βαθέως, Κατωμερίου, Σπαρτοχωρίου Δήμου Μεγανησίου”. Εισηγητής: Κώστας Α. Αραβανής, Δήμαρχος Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν.3614/2007 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Δήμου Μεγανησίου για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» άξονας προτεραιότητας 09: «Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής Ιονίων Νήσων» για την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση – Ανάδειξη και νέα χρήση ελαιοτριβείου Βαθέως». Εισηγητής: Κώστας Α. Αραβανής, Δήμαρχος Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν.3614/2007 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Δήμου Μεγανησίου για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» άξονας προτεραιότητας 09: «Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής Ιονίων Νήσων» για την υλοποίηση της πράξης «Έκθεση ναυτικής παράδοσης και λαογραφικού υλικού σε παραδοσιακό κτίριο οικισμού Κατωμερίου». Εισηγητής: Κώστας Α. Αραβανής, Δήμαρχος Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν.3614/2007 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Δήμου Μεγανησίου για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» άξονας προτεραιότητας 09: «Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής Ιονίων Νήσων» για την υλοποίηση της πράξης «Διαμόρφωση πλατείας Σπαρτοχωρίου». Εισηγητής: Κώστας Α. Αραβανής, Δήμαρχος Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν.3614/2007 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Δήμου Μεγανησίου για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» άξονας προτεραιότητας 09: «Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής Ιονίων Νήσων» για την υλοποίηση της πράξης «Περιφερειακό οδικό δίκτυο οικισμών Βαθέως – Κατωμερίου». Εισηγητής: Κώστας Α. Αραβανής, Δήμαρχος Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Εισηγητές: 1. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος – 2. Παπαδόπουλος Άγγελος, υπάλληλος Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Τροποποίησης Χρήσεων Γης στο Ο.Τ. 397 Σχεδίου Πόλεως Λευκάδας περιοχής Βαρδάνια-Τσεχλιμπού για λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων Θεριανού Πέτρου. Εισηγητής: Προκοπίου Κυριάκος, Πρ/νος Δνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Δ. Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», τελικού προϋπολογισμού 189.150,00 ευρώ. Εισηγητής: Αραβανής Ελευθέριος, Πρόεδρος Επιτρ. Παραλαβής.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμπληρωματικών δεδομένων απογραφής έναρξης 1-1-2011 Δήμου Λευκάδας. (σχετ. η αριθμ. 48/2014 απόφαση Ο.Ε.). Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης προκειμένου να χορηγηθεί από τον ΕΟΤ το ειδικό σήμα λειτουργίας εκμίσθωσης οκτώ (08) δίκυκλων και δύο (02) τρίκυκλων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc, ιδιοκτησίας Σάντα Δημητρίου του Διονυσίου στην οδό πάροδος Παναγούλη Λευκάδα, σε κτήριο Δημητρίου και Δήμητρας Καράμπαλη, με την προϋπόθεση να τηρείται ο Κ.Ο.Κ. σύμφωνα με το έγγραφα του Τμήματος Τροχαίας του Α.Τ. Λευκάδας. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας εκμίσθωσης δώδεκα (12) μοτοποδηλάτων έως 50 cc στον Σάντα Δημήτριο του Ευαγγέλου στην πάροδο Παναγούλη Λευκάδα, σε κτήριο ιδιοκτησίας Δημητρίου και Δήμητρας Καράμπαλη, με την προϋπόθεση να τηρείται ο Κ.Ο.Κ. σύμφωνα με το έγγραφα του Τμήματος Τροχαίας του Α.Τ. Λευκάδας. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης προκειμένου να χορηγηθεί από τον ΕΟΤ το ειδικό σήμα λειτουργίας εκμίσθωσης δέκα (10) δίκυκλων και τεσσάρων (04) τρίκυκλων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc, ιδιοκτησίας Σάντα Δημητρίου του Διονυσίου σε κτήριο ιδιοκτησίας Θερμού Άνθιμου στο Νυδρί Λευκάδας. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας εκμίσθωσης δέκα πέντε (15) μοτοποδηλάτων έως 50 cc στον Σάντα Δημήτριο του Ευαγγέλου σε κτήριο ιδιοκτησίας Θερμού Άνθιμου στο Νυδρί Λευκάδας. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση ανανέωσης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) σε ιδιωτικό χώρο. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για την χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δικαιούχους. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για την χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε δικαιούχους. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δ. Λευκάδας έτους 2014. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό Επιτροπής Καταστροφής, εκποίησης, μετασκευής και απόσυρσης κινητών πραγμάτων του Δήμου. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της με αριθμ. 442/2013 απόφασης περί έγκρισης ορισμού κατόπιν κληρώσεως ενός δημοτικού συμβούλου ως αναπληρωματικού μέλους του κ. Σούνδια Πραξιτέλη, δημοτικού συμβούλου, τακτικού μέλους, στην Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών-Υπηρεσιών για διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις εργασιών-υπηρεσιών για το έτος 2014. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ανδρέα Δ. Στραγαλινού, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρου 281 Κ.Δ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παργρ. 7 του άρθρου 36 Ν. 3801/09(ΦΕΚ 163 Α/4-9-09). ( σχετ. η αριθμ. 8-2014 απόφαση Ο.Ε.). Εισηγητές: 1. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος. – 2. Καρύδη Μαυρέτα, Δικηγόρος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Καραλάγα Χρυσοβαλάντη, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρου 281 Κ.Δ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παργρ. 7 του άρθρου 36 Ν. 3801/09(ΦΕΚ 163 Α/4-9-09). ( σχετ. η αριθμ. 12-2014 απόφαση Ο.Ε.). Εισηγητές: 1. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος. – 2. Καρύδη Μαυρέτα, Δικηγόρος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Καραλάγα Χρυσοβαλάντη, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρου 281 Κ.Δ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παργρ. 7 του άρθρου 36 Ν. 3801/09(ΦΕΚ 163 Α/4-9-09). ( σχετ. η αριθμ. 4-2014 απόφαση Ο.Ε.). Εισηγητές: 1. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος. – 2. Καρύδη Μαυρέτα, Δικηγόρος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Χρήστου Χαλικιά, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρου 281 Κ.Δ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παργρ. 7 του άρθρου 36 Ν. 3801/09(ΦΕΚ 163 Α/4-9-09) ( σχετ. η αριθμ. 5-2014 απόφαση Ο.Ε.). Εισηγητές: 1. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος. – 2. Καρύδη Μαυρέτα, Δικηγόρος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αποδοχής ποσού 106.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Εργασίας-Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΟΑΕΔ) για πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ απασχολούμενων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό δύο δημοτικών συμβούλων, ενός ως τακτικού μέλους και ενός ως αναπληρωματικού μέλους για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών, επισώτρων κ.λπ καθώς εν γένει επισκευαστικών εργασιών σε εξωτερικά συνεργεία αυτοκινήτων-οχημάτων, σύμφωνα με τις δ/ξεις του Π.Δ. 28/1980, για το έτος 2014. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναπροσαρμογής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λευκάδας. (σχετ. η αριθμ. 47/2014 απόφαση Ο.Ε.). Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 28ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επικαιροποίησης τευχών δημοπράτησης του Α’ υποέργου «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας», έγκριση μελέτης Β’ υποέργου «Προμήθεια Εξοπλισμού οικίας Ζαμπελίων» και τροποποίηση της πράξης ένταξης. Εισηγητής: Κώστας Α. Αραβανής, Δήμαρχος Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 29ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και του Δήμου Λευκάδας για την υλοποίηση του έργου ΜΟΠΑΚ κλπ. Εισηγητής: Γεωργάκης Βασίλειος, Πρόεδρος Δ.Σ. Συνδέσμου.

ΘΕΜΑ 30ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΡΥΩΤΩΝ» κατά τριάντα ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως και την 28-2-2014. Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 31ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 104.863,00 ευρώ. Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 32ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», τελικού προϋπολογισμού 12.136,53 ευρώ με ΦΠΑ. Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 33ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ» μέχρι 31-4-2014. Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 34ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ». Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 35ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ». Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 36ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 37ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΟΠ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΗ». Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 38ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ». Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 39ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Δήμου Λευκάδας και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 40ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κατανομής ΣΑΤΑ έτους 2014 και αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 41ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παραχώρησης χώρου ταφής στο Νεκροταφείο της πόλης της Λευκάδας. Εισηγητής: Κώστας Α. Αραβανής, Δήμαρχος Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 42ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της εισηγητικής έκθεσης η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας. Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΟΚΑΛ.

ΘΕΜΑ 43ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της αριθμ. 305/2012 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με δωρεάν παραχώρηση από το Δήμο Λευκάδας στη Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ) οχημάτων για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 44ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διόρθωσης σφάλματος Κτηματολογικού διαγράμματος με ΚΑΕΚ 340260202001 ιδιοκτησίας Μαλακάση Μαύρας του Πέτρου στην Παλιά Πόλη Λευκάδας.(σχετ. η αριθμ. 9/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.) Εισηγητής: Γαζής Αναστάσιος, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

ΘΕΜΑ 45ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ρύθμιση κυκλοφορίας στον οικισμό Συβότων της Τ.Κ. Ευγήρου Λευκάδας.(σχετ. η αριθμ. 11/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.) Εισηγητής: Γαζής Αναστάσιος, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

ΘΕΜΑ 46ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητής: Γαζής Αναστάσιος, Αντιδήμαρχος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Πνευματικού Κέντρου.

ΘΕΜΑ 47ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Εισηγητής: Γαζής Αναστάσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 48ο: Απόφαση Δ.Σ. για διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου. Εισηγητής: Γαζής Αναστάσιος, Αντιδήμαρχος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.