Αναδιάρθρωση του Δ. Σ. της Φιλαρμονικής Εταιρίας Λευκάδας

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 12/2017  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

            Στην Λευκάδα σήμερα, 6 Μαρτίου 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 21:00 στα Γραφεία της Φιλαρμονικής Εταιρίας Λευκάδος και ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

            Αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία με παρόντα μέλη τους :                                                                                                                                     1) Πανταζή Κηρολίβανο ως Πρόεδρο, 2)

  1. Καλλία Παναγιώτη
  2. Μελά Φίλιππο
  3. Κουμουνδούρο Πέτρο
  4. Χαλικιά Βασίλη
  5. Γεωργάκη Ανδρέα
  6. Πλαγιώτη Γεώργιο
  7. Δρακάτο Λεωνίδα
  8. Κοντοπρία-Κρητικού Καίτη

συζήτησε και έλαβε απόφαση για το εξής θέμα :

 

ΘΕΜΑ :  Αναδιάρθρωση Δ.Σ και συγκρότηση σε σώμα.

 

          Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την αναδιάρθρωση αυτού και την ακόλουθη συγκρότησή του από 6 Μαρτίου 2017 :

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΕΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 

ΤΑΜΙΑΣ : ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ                                     

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ : ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                

 

ΜΕΛΟΣ : ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

 

ΜΕΛΟΣ : ΠΛΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΜΕΛΟΣ : ΚΟΝΤΟΠΡΙΑ-ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙΤΗ

 

ΜΕΛΟΣ: ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ΚΑΙΤΗΣύμφωνα με την περ. γ της  παραγράφου 5 του άρθρου 53 του Ν 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/3-10-2011) σε συνδυασμό με

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      

 

     ΚΑΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  

                  ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.