Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για περισυλλογή ανεπιτήρητων ζώων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ο Δήμος Λευκάδας προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση εργασίας   «περισυλλογή και σταυλισμός ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων» των δημοτικών ενοτήτων Δήμου Λευκάδας προκειμένου να αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδών κυρίως).

Η σύναψη της σύμβασης θα αφορά στο έτος 2017  και θα γίνει με απευθείας ανάθεση Δημάρχου.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τα παρακάτω.

 

  1. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει εμπειρία στη διαχείριση των παραγωγικών ζώων, συνεργείο περισυλλογής και σταυλική εγκατάσταση (ιδιωτική ή μισθωμένη).
  2. Για κάθε μετάβαση στα όρια του Δήμου, που θα αφορά στην περισυλλογή και μεταφορά των ανεπιτήρητων ζώων από τα δημοτικά διαμερίσματα στις εγκαταστάσεις του, θα λαμβάνει το ποσό των διακοσίων (200,00) €.
  3. Για κάθε ζώο που θα περισυλλέγει θα λαμβάνει το ποσό των είκοσι (20,00) € ημερησίως για τα βοοειδή και δέκα (10) € ημερησίως για τα προβατοειδή, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, για τον σταυλισμό και την εκτροφή του.
  4. Μετά την παρέλευση των δέκα (10) ημερών που προβλέπονται σύμφωνα με την νομοθεσία και εφόσον δεν εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης των ανεπιτήρητων ζώων, τα ζώα θα οδηγούνται προς εκποίηση ή σφαγή. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα 2/3 (66,66%) της αξίας των ζώων (σε χρήματα ή σε κρέας αντιστοίχως) θα λαμβάνει ο Δήμος και το 1/3 (33,33%) ο ανάδοχος.

 

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν την προσφορά τους , σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ  μέχρι και την 10/3/2017  ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30

Η αποσφράγιση θα γίνει την 14/2/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00  π.μ στο Διοικητήριο.

 

 

Λευκάδα 1/3/2017

 

Ο Αρμόδιος αντιδήμαρχος

 

 

                                                                                                     Μάρκος Νικητάκης

———————————————————————————————

 

(Σημείωση σύνταξης του ΦΟΡΤΣΑ ΛΕΥΚΑΔΑ: Είναι προφανές πως πρόκειται περί λάθους η αναγραφόμενη ημερομηνία 14-2-2017 Τρίτη σαν ημέρα αποσφράγισης των προσφορών. Η σωστή ημερομηνία μάλλον είναι 14-3-2017 που όντως είναι Τρίτη. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, καλό θα ήταν οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία για ορθή ενημέρωση.)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.