Συνεδριάζει την Δευτέρα (20-2-2017) το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας-Τα θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 20 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. περί συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως μετόχου μαζί με άλλους μετόχους που αποτελούν την LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με μοναδικό θέμα τον ορισμό δικηγόρου για εκπροσώπηση της ως άνω εταιρείας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας στην δικάσιμο 7-4-2017 ή σε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αγωγής του Φίλιππου Μεσσήνη εναντίον της LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 106.786,82 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για επικαιροποίηση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ» Δήμου Λευκάδας, προϋπολογισμού 370.000,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ» Δήμου Λευκάδας, στην πρόσκληση με κωδικό ΙΟΝ32Α/Α ΟΠΣ:1891/2016 και τίτλο «Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τελικού) του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ» αναδόχου: Νικούλη Αλκύων Ε.Δ.Ε. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΥ» αναδόχου: Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρακτικού για την καταστροφή υλικού που δεν έχει καμία αξία.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.