Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

 

Λευκάδα 27  Δεκεμβρίου  2016

Αριθμ.  Πρωτ.:  26585

 

Προς: 1. κ. Δήμαρχο Λευκάδας

              2. Μέλη  του Δημοτικού

               Συμβουλίου Λευκάδας

 

 

%ce%b4-%cf%83-%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10 και την υπ΄αριθ. 7079/25.02.15 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις 27  Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση του   παρακάτω θέματος:

 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ : Απόφαση Δ.Σ.  για αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» η οποία εντάχθηκε στις 21/12/2016 με κωδικό ΟΠΣ 5003754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων ΕΣΠΑ 2014-2020.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

 Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:

Η πράξη ολοκληρώθηκε στις 21/12/2016 με την υπ΄ αριθ. 2978/21.12.2016 ( ΑΔΑ: 7ΥΤΒ7ΛΕ-Σ8Β) απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Επειδή εκκρεμεί και πρέπει να ολοκληρωθεί η αποπληρωμή του 15ου λογαριασμού εντός του έτους 2016 ζητήθηκε σήμερα 27-12-2016 από την Π.Ι.Ν.  η λήψη απόφασης από το  Δημοτικό Συμβούλιο  για την αποδοχή της χρηματοδότησης της πράξης.

  

 

                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                                              ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

       Κοινοποίηση:                                               

  1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
  2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
  3. Επιμελητήριο
  4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
  5. Εργατικό Κέντρο
  6. Πολιτικά Κόμματα
  7. Μ.Μ.Ε.
  8. Δημοτικές Ενότητες

με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και

Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους

Τοπικών Κοινοτήτων

 

Σημείωση:

  1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
  2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.