Παραιτήθηκε η δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας Γεωργία Λώλη

%ce%bb%cf%89%ce%bb%ce%b7

Την παραίτησή της από δημοτική σύμβουλος κατέθεσε στις 12 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 (ημέρα του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου) η κα Γεωργία Λώλη, η οποία ως γνωστόν κάνει ιατρική ειδικότητα σε Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και ως εκ τούτου ήταν σχεδόν αδύνατο να παρευρίσκεται στα Δημοτικά Συμβούλια.

Ακολουθεί η απόφαση του δημάρχου με την οποία γίνεται δεκτή η απόφαση της δημοτικής συμβούλου…

*****

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης Δημοτικής Συμβούλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Έxοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» σχετικά με αναπλήρωση μελών.

3. Την υπ’ αριθμ. 43/30565/6.8.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,«Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών καιεκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδο 1ηΣεπτεμβρίου 2014-31η Αυγούστου 2019).

4. Την υπ΄ αριθμ. 44/14 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών της 18ης Μαϊου 2014 καθώς και των επαναληπτικών της 25ης Μαϊου 2014 στον Δήμο Λευκάδας.

5. Την υποβληθείσα από 12.09.2016 αίτηση παραίτησης της Λώλη Γεωργίας του Χρήστου, από το αξίωμα της Δημοτικής Συμβούλου Δήμου Λευκάδας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Αποδεχόμαστε την από 12.09.2016 υποβληθείσα παραίτηση της Γεωργίας Λώλη του Χρήστου, από το αξίωμα της Δημοτικής Συμβούλου Δήμου Λευκάδας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ

Κοινοποίηση:
1. Δημοτ. Συμβούλιο
για ενημέρωση
2. Πρ/νους Δ/νσεων ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ
3. Πρ/νους Αυτοτ. Τμημάτων
4. κ. Γεωργία Λώλη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *