Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Δήμος Λευκάδας(σήμα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Λευκάδα 8 Αυγούστου 2016

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                                       Αριθ. Πρωτ. 15615

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                                       Προς: 1.κ. Δήμαρχον

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                          2. Τα μέλη Δημοτικού

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                 Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, καλείσθε να        προσέλθετε στη  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  12 Αυγούστου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης για δημιουργία Κέντρου Κοινότητας (βασικής δομής) στο Δήμο Λευκάδας στο πλαίσιο της με Κωδικό ΙΟΝ 16 Α/Α ΟΠΣ:1538/8.7.2016 Α.Π. ΟΙΚ. 1588 Πρόσκλησης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ».

Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

Δήμητρα Ροντογιάννη, Πρ/νη Αυτοτελούς Τμήματος

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση  υποβολής πρότασης για ένταξη της δομής παροχής βασικών αγαθών – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας στο πλαίσιο της με Κωδικό ΙΟΝ18  Α/Α  ΟΠΣ: 1568/8-7-2016 Α.Π. ΟΙΚ. 1590 Πρόσκλησης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου στα Ιόνια Νησιά».

Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

Δήμητρα Ροντογιάννη, Πρ/νη Αυτοτελούς Τμήματος

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 380.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου Σολδάτου Θεόδωρου.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 70.058,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ. για  αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος


ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Δ.Σ. για την υιοθέτηση ψηφίσματος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας  που αφορά στην πανελλήνια εκστρατεία της,  με στόχο τον περιορισμό του καπνίσματος και σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής  της Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Βαϊας Μανταλά κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αρ.  231/2016 απόφ. Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  281 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 /τ.Α΄/04.09.09).

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση σχολικού χώρου πρώην δημοτικού σχολείου Φρυνίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φρυνίου «ο Άγιος Ευστάθιος» (αρ.31/16 απόφ. ΔΕΠ).

                              Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος ΔΕΠ

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για  καταστροφή υλικού του Δήμου μας που δεν έχει καμιά αξία.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης δημοτικής αντιπροσωπείας στην πόλη Zhoushan της Κίνας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση μετακίνησης Δημάρχου  εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας.

       Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

       Κοινοποίηση:                                            

  1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
  2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
  3. Επιμελητήριο
  4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
  5. Εργατικό Κέντρο
  6. Πολιτικά Κόμματα
  7. Μ.Μ.Ε.
  8. Δημοτικές Ενότητες

με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και

Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους

Τοπικών Κοινοτήτων

 

Σημείωση:

  1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
  2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *