Συνεδριάζει την Τρίτη 28-6-2016 το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Δ.Σ. σμικρ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 28 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Δήμου Λευκάδας για την υλοποίηση ερευνητικού έργου επιστημονικής υποστήριξης του Δήμου Λευκάδος με τίτλο «Μελέτη για προετοιμασία Πιλοτικού Σχεδίου Αστικής και κοινωνικής αναζωογόνησης σε χωρική ενότητα του Δήμου Λευκάδας με αξιοποίηση του εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020».
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας»
Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ενημέρωση πολεοδομικών διατάξεων και διαβίβαση αιτήματος για την προώθηση της διαδικασίας καθορισμού αξίας γης (τιμής μονάδας) λόγω μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, εντός Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Επισκόπου – Νικιάνας – Σωτήρω.
Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ευστάθιου Σκλαβενίτη κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αρ. 160/2016 απόφ. Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 /τ.Α΄/04.09.09).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για ανάκληση της υπ΄ αριθ. 335/2015 απόφασης Δ.Σ. με την οποία είχε ανακληθεί, η άδεια καταστήματος (καντίνα) σε ιδιωτικό χώρο στο Πόρτο Κατσίκι της Τ.Κ. Αθανίου Λευκάδας στο όνομα της κας Ρομποτή Μαριάννας του Σπυρίδωνος.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για μίσθωση ακινήτου στην Δ.Κ. Λευκάδας για την στέγαση των υπηρεσιών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για μίσθωση ακινήτου στην Δ.Κ. Καστού για την στέγαση υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση μελέτης με θέμα: «Προσάμμωση ακτής “Αύρα“ Νυδριού».
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση μελέτης με θέμα: «Προσάμμωση ακτής “Κάβος“ Νυδριού».
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση μελέτης με θέμα: «Προσάμμωση ακτής “Παράδεισος“ Νυδριού».
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης δημοτικών δρόμων Απόλπαινας» πρ/σμού 3.994,76 €.
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση και περίφραξη χώρου νέου κοιμητηρίου Τ.Κ. Αθανίου» προϋπολογισμού 15.000,00 €.
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αγροτική Οδοποιϊα Δ.Ε. Καρυάς Σφακιωτών», αναδόχου Ηλία Περδικάρη, ΕΔΕ.
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αγροτική Οδοποιϊα Δ.Ε. Απολλωνίων», αναδόχου Ευγένιου Παπά.
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 228/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον»
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΝΠΔΔ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *