Η απάντηση του Περιφερειάρχη για τις απ’ ευθείας αναθέσεις

Σπύρου 3

Απάντηση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ. Σπ. Σπύρου, στην (3η) επερώτηση του επικεφαλής της «Επτανησιακής Αναγέννησης», κ. Γιώργου Καλούδη για τις απευθείας αναθέσεις

Απάντηση στην επερώτηση του επικεφαλής της «Επτανησιακής Αναγέννησης»,  Γιώργου Καλούδη, με αντικείμενο «το κρύψιμο και τη μη επίδειξη των δεκάδων ή εκατοντάδων συμβάσεων απ’ ευθείας αναθέσεων για την «Τουριστική Προβολή» και άλλα έργα», έδωσε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπ. Σπύρου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, που γίνεται σήμερα στην Κέρκυρα.

Η απάντηση του Περιφερειάρχη

Αξιότιμε κύριε Καλούδη,

Σχετικά με τα λεγόμενα στην επερώτησή σας ότι  ο Περιφερειάρχης και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου φοβούνται τη δημοσιότητα και τη διαφάνεια στη διαχείριση του Επτανησιακού χρήματος, το μόνο που μπορεί να υποθέσει κανείς είναι ότι δεν έχετε γνώση των διαδικασιών που απαιτούνται για κάθε δαπάνη, όσο μικρή ή μεγάλη κι αν είναι, γεγονός αν μη τι άλλο ανεπίτρεπτο για έναν αξιόλογο νομικό αλλά και χρόνια πολιτικό, όπως εσείς.

Κι επειδή όλα αυτά που ζητάτε δεν είναι δυο σελίδες έγγραφα αλλά ντουλάπες ολόκληρες, δεν έχετε παρά να γίνετε πιο συγκεκριμένος στο τι ακριβώς αναζητάτε ή να κάνετε τον κόπο να επισκεφθείτε τα γραφεία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στα οποία βρίσκονται όλα τα στοιχεία που αιτηθήκατε να σας χορηγηθούν και όπως λέτε αρνηθήκαμε να το πράξουμε.

Να σας δώσω αν θέλετε και πιο λεπτομερή στοιχεία για την τουριστική προβολή στην οποία τόσο επιμένετε, παρά το γεγονός ότι όλες οι αναθέσεις που πραγματοποιήθηκαν επί των ημερών μας, ανεξαρτήτως από το πού πληρώνονται, αναρτώνται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο οποίο μπορείτε όχι μόνον εσείς αλλά και ο κάθε πολίτης να ελέγξει με απόλυτη διαφάνεια και πλήρη δημοσιότητα τις πράξεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Περιφερειάρχη.

Οι συμβάσεις

  Το έτος λοιπόν 2011,  υπήρχαν δύο ενταγμένα έργα τουριστικής προβολής, ένα για το πρώτο εξάμηνο και ένα για το δεύτερο εξάμηνο, τα οποία υλοποιούνταν με αυτεπιστασία. Στο πλαίσιο αυτής της αυτεπιστασίας η Περιφέρεια ανέθετε σε εξωτερικούς αναδόχους ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει η ίδια

Αναλυτικά, το έτος 2011 πραγματοποιήθηκαν 15 αναθέσεις για τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις. Οι αναθέσεις αυτές αφορούσαν την ενοικίαση και κατασκευή των περιπτέρων της ΠΙΝ ή τη μεταφορά υλικού. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 3 αναθέσεις που αφορούσαν σε προβολή σε ΜΜΕ, μία ανάθεση σε δημιουργία νέου φυλλαδίου της ΠΙΝ και 22 αναθέσεις σχετικά με τη διοργάνωση εκδηλώσεων (π.χ. ενοικίαση εξοπλισμού, κατασκευή σκηνικών, διοργάνωση γευμάτων φιλοξενίας, κτλ).

Το έτος 2012, όπου η τουριστική προβολή υλοποιούνταν και πάλι με 2 έργα, ένα για κάθε εξάμηνο, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, πραγματοποίησε 23 αναθέσεις για τη συμμετοχή σε εκθέσεις και τη μεταφορά υλικού, 13 αναθέσεις για την  προβολή σε ΜΜΕ, 2 αναθέσεις για τη δημιουργία φυλλαδίων της ΠΙΝ και 40 αναθέσεις για τη συμμετοχή/διοργάνωση εκδηλώσεων.

Το δε έτος που διανύουμε, με ένα πλέον έργο ετήσιας διάρκειας, η Περιφέρεια έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα 20 αναθέσεις για τη συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, 21 αναθέσεις που αφορούν σε προβολή σε ΜΜΕ, 3 αναθέσεις που αφορούν σε φιλοξενίες δημοσιογράφων και 40 αναθέσεις που αφορούν σε συμμετοχή/ διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων.

Η διαδικασία αναθέσεων

   Σε ότι αφορά στη διαδικασία που ακολουθείται στις περιπτώσεις των απευθείας αναθέσεων, ξεκινούν κάθε φορά με ένα αίτημα/πρόταση είτε για συμμετοχή σε μία έκθεση, είτε για την προβολή σε ένα ΜΜΕ, είτε για τη συνδιοργάνωση μιας εκδήλωσης, κ.α.  Το αίτημα αυτό ελέγχεται από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ως προς τη νομιμότητα και ο Περιφερειάρχης σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Τουρισμού εκφράζονται επί τις σκομιμότητας της πράξης.

Άλλωστε υπάρχει τόσο το τεχνικό δελτίο με τα συνοδευτικά του έγγραφα(απόφαση αυτεπιστασίας και σύμφωνο αποδοχής όρων) αλλά και το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής, και τα δύο εγκεκριμένα από το Υπουργείο Τουρισμού, τα οποία αποτελούν και το μπούσουλα ως προς το τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι.

Όταν μια δράση ολοκληρώνεται και ο ανάδοχος στον οποίο έχει ανατεθεί η υλοποίηση μιας υπηρεσίας εκδίδει παραστατικό πληρωμής, τότε το τιμολόγιό του αποστέλλεται στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων, η οποία ελέγχει όλη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, καθώς και την τεκμηρίωση αυτής της δαπάνης (π.χ. για την πληρωμή ενός τιμολογίου που αφορά σε μία εκδήλωση, θα πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές φωτογραφίες ή προσκλήσεις ή αφίσες, κτλ, που να τεκμηριώνουν ότι όντως έγινε αυτό που περιγράφεται στην ανάθεση).

Εφόσον η διαδικασία θεωρηθεί νόμιμη, μόνον τότε η ΕΔΑ εκδίδει την επιλεξιμότητα της δαπάνης και πλέον το Περιφερειακό Ταμείο Ιονίων Νήσων δύναται να πληρώσει το τιμολόγιο.

Να τονίσουμε δε ξανά ότι όλες οι αναθέσεις, ανεξαρτήτως ποσού, αναρτώνται υποχρεωτικά από 15/3/2011 στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ώστε ο καθένας να μπορεί να ελέγξει τι ανατίθεται, σε ποιόν και για ποιο ποσό.  Από 2/5/2013, υφίσταται επιπλέον η υποχρέωση ανάρτησης όλων των  συμβάσεων που οδηγούν σε δαπάνες μεγαλύτερες των 1000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων(e-procurement).

Μέχρι την εφαρμογή του Η.Μ.Δ.Σ., οι συμβάσεις μεταξύ των αναδόχων και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνάπτονταν μόνο για δαπάνες μεγαλύτερες των 2.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για να ξεκαθαρίσουμε ακόμα περισσότερο το τοπίο, να καταστεί σαφές ότι σε κάθε ανάθεση εφαρμόζονται τα όρια που θέτει η κείμενη νομοθεσία και ειδικά για τις απευθείας αναθέσεις υπάρχουν οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που ορίζουν τα όρια και τη διαδικασία.

«Ας κοιτάξουμε επιτέλους το δάσος»

  Εάν και μετά από αυτή την ανάλυση, κύριε Καλούδη, επιμένετε ότι σκοπίμως σας αποκρύπτουμε στοιχεία σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις και τη «δήθεν» τουριστική προβολή, τότε δεν έχετε παρά να έλθετε μία επίσκεψη στις Υπηρεσίες μας οι οποίες τηρούν και το σύνολο των αρχείων. Βέβαια, επειδή κι εσείς έχετε αναγνωρίσει το φόρτο εργασίας που έχουν καθώς και την υποστελέχωση πολλών τμημάτων μπορείτε εναλλακτικά να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο, με το οποίο είστε άλλωστε πολύ εξοικειωμένος και να ψάξετε τις αναρτημένες αποφάσεις για όλα όσα περιγράψαμε πιο πάνω.

Καλό θα ήταν πάντως να σταματήσουμε να κοιτούμε το δέντρο, προφασιζόμενοι τη νομιμότητα και τη διαφάνεια και να κοιτάξουμε επιτέλους το δάσος, γιατί από ότι φαίνεται ο τουρισμός μας βελτιώθηκε, οι τζίροι αυξήθηκαν, η εικόνα μας προς τα έξω είναι καλλίτερη και όσο και να θέλουμε να το «ρίξουμε» στις συγκυρίες δεν μπορεί να είναι εντελώς τυχαίο ότι αυτό συμβαίνει μέσα σε μία περίοδο κρίσης, με αυτά τα μέσα, πολλά ή λίγα, που επιμένει η Περιφέρεια να διαθέτει και να προσφέρει κόντρα σε όλη την κριτική που δέχεται.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *