Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου-Τα θέματα

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τα θέματα           

 Λευκάδα 27 Ιανουαρίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και καθώς και τις δ/ξεις των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα    πραγματοποιηθεί στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων)   την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, για τα  παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής, μεταξύ του Δήμου Λευκάδας & του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων  για τη Δημιουργία Δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

                                           Εισηγητής:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Απόφαση ∆.Σ.  έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 195/2022 απόφασης Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Λ.  που αφορά στην  έγκριση ισολογισμού-απολογισμού οικ. έτους 2021.

                                                    Εισηγητής:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος              

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης της υπ΄αριθ. 1/2023 απόφασης Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Λ. που αφορά στην  έγκριση προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικ. έτους 2023.

                                           Εισηγητής:   Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

            

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης του  2ου  ΑΠΕ του έργου «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ)».

                                                   Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ.  έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών,  του έργου «Συνδέσεις παροχών και κάθετων κλάδων στο νέο δίκτυο ύδρευσης Απόλπαινας -Λευκάδας»

                                                   Εισηγητής: Χαρίλαος Σολδάτος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για Δ’ κατανομή πιστώσεων λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έτους 2022.

                                                  Εισηγητής:  Νικόλαος Βικέντιος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. περί διαγραφής ή  επιστροφής  αχρεωστήτως ή ανοικείως  εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.

                                                  Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης περιεχομένου προκήρυξης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο  Δήμο Λευκάδας.

                                                  Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση  Δ.Σ  για  διαγραφή  νηπίου  από  τον  Παιδικό Σταθμό Λευκάδας , την περίοδο 2022-2023.

                                                   Εισηγητής:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος             

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

         ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *