Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ

Λευκάδα  13-1-2023

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και καθώς και τις δ/ξεις των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  μεικτή (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις  18 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ  1ο: Ενημέρωση-συζήτηση για την διαγωνιστική διαδικασία του Δ.Λ.Τ.Λ. για την  μακροχρόνια παραχώρηση του   Τουριστικού Περιπτέρου  στο Κάστρο Αγίας Μαύρας.

                                                                   Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Ενημέρωση-συζήτηση σχετικά με τις  καθημερινές διακοπές κυκλοφορίας στο δρόμο Αγίου Νικολάου Αιτωλοακαρνανίας – Λευκάδας (ο οποίος αποτελεί την μοναδική οδική πρόσβαση προς Λευκάδα), που πραγματοποιούνται εξαιτίας των αναγκαίων εργασιών διαπλάτυνσης στο πλαίσιο της κατασκευής του διπλού οδικού άξονα Βόνιτσα – Λευκάδας και Άκτιο – Άγιος Νικόλαος.

                                                                   Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Γνωμοδότηση Δ.Σ. για τις τιμές ζώνης  χωρικής  αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 51 του Ν. 5000/2022 (ΦΕΚ 226/τ. Α΄/9.12.2022).

                                                                   Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

                                                                                      Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ και Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2022 (σχετ. η υπ΄αριθ. 690/2022 αποφ. Ο.Ε.).

Εισηγητής:  Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος                                                  

                                           

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. περί καθορισμού αποζημίωσης μελών Δ.Σ. &  ορισμού δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής τους σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

                                                                   Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ.      

  

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση ∆.Σ. συγκρότησης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2023.

                                                                   Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

                                           

 

                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

      

    Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας
 4. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Επιμελητήρια
 4. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 5. Δημοτικές  Ενότητες
 6. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 7. Εργατικό κέντρο
 8. Εμπορικό Σύλλογο
 9. Μ.Μ.Ε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *