Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου-Τα θέματα

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τα θέματα

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 Λευκάδα   16-12-2022

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και καθώς και τις δ/ξεις των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  Μεικτή (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις   22 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2022   &   8ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022.

                                                                     Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Απόφαση Δ.Σ. για τον ορισμό   δημοτικών συμβούλων  με τους  αναπληρωτές τους,  για την συμμετοχή τους στις  επιτροπές: 1) διενέργειας δημοπρασιών για: α) εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και  β) αγορά ιδιωτικών ακινήτων εκ μέρους του Δήμου,  2)  α) εκτίμησης  εκποιούμενων ακινήτων και β) εκτίμησης των προς αγορά από το Δήμο,  ιδιωτικών ακινήτων, για το έτος 2023.

                                                                  Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση ∆.Σ. για εγγραφή και  διαγραφή  νηπίων από  τους Παιδικούς   Σταθμούς  Λευκάδας και τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, την περίοδο 2022-2023.

                                                                  Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

                                       

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση ∆.Σ. για  έγκριση αμοιβής  της δικηγόρου Λευκάδας Αικατερίνης Λούβρου, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η υπ΄αριθ. 63/2022 απόφαση Ο.Ε.).

                                                                  Εισηγητής:  Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για  παράταση μίσθωσης  ακινήτου για στέγαση γραφείου  κοινότ. Κατούνας Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής:  Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση ∆.Σ. για  καθορισμό  χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

                                                                  Εισηγητής:  Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση ∆.Σ. για την διαπίστωση ονομασίας ανώνυμων οδών κοινοτήτων Δήμου Λευκάδας.

                                                       Εισηγητής:  Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος     

                                          

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Πιλοτική δράση “ΕΜΑΥΤΙΩΝ” διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων  του αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος  2ου & 3ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

                                                                  Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δήμου Μεγανησίου», προϋπολογισμού 467.741,94 €.

                                                                 Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *