Συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

Συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 12 Δεκεμβρίου 2022

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και καθώς και τις δ/ξεις των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε  σε  δημόσια  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex), στις   16 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση ∆.Σ. για κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας, έτους 2023.

Εισηγητές:   Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

                                                                                Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος         

                                       

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για τον καθορισμό τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023 σύμφωνα με την αριθμ. 153/2021/ΑΔΑ: 6Α76ΩΛΙ-Ρ5Γ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τροποποίησή της ως προς το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων ανά κοινότητα.

                                                          Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Δ.Σ.  για τον καθορισμό τελών ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης  για το έτος 2023.

                              Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση Δ.Σ. για τις τιμές ζώνης  χωρικής  αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 51 του Ν. 5000/2022 (ΦΕΚ 226/τ. Α΄/9.12.2022).

                                                           Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

                                                                               Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος                                                          

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για  παράταση μίσθωσης  ακινήτου στην περιοχή Μύτικα Αιτ/νίας  για την λειτουργία  γεώτρησης και αντλιοστασίου  ύδρευσης  νήσων Καλάμου και Καστού.

                                                          Εισηγητής:  Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος                                                 

 

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ. για  παράταση μίσθωσης  ισόγειου  ακινήτου  στην κοιν. Λευκάδας   για στέγαση γραφείων Κ.Ε.Π. Δήμου Λευκάδας.

                                                         Εισηγητής:  Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος    

                                             

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση ∆.Σ. για καθορισμό  χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας  Δήμου Λευκάδας.    

                                                         Εισηγητής:   Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στην υπό σύσταση Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με νομική  προσωπικότητα με την επωνυμία  «ΔΙΚΤΥΟ ΜΠΛΕ ΔΗΜΩΝ».

Εισηγητής:   Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για την εξουσιοδότηση εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης και υπεύθυνου λογαριασμού του έργου «Γήπεδο Τσουκαλάδων-Συνθετικός Χλοοτάπητας» με ενάριθμο 2022ΝΑ21400022,  για την διενέργεια εμβάσματος μέσω της εφαρμογής e-ΠΔΕ.

                                                         Εισηγητής:   Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για την εξουσιοδότηση εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης και υπεύθυνου λογαριασμού του έργου 2022ΝΑ25500000 «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες »,  για την διενέργεια εμβάσματος μέσω της εφαρμογής e-ΠΔΕ.

                                                         Εισηγητής:   Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για βράβευση ακτών του Δήμου Λευκάδας με το διεθνές βραβείο «Γαλάζια Σημαία» και την καταβολή των συνδρομών για το έτος 2023.

                                                        Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

  

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

      

    Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας
 4. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Επιμελητήρια
 4. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 5. Δημοτικές  Ενότητες
 6. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 7. Εργατικό Κέντρο
 8. Εμπορικό Σύλλογο
 9. Μ.Μ.Ε.

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *