Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19,  σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις  7 Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας μουσικής και  μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος Δήμου Λευκάδας (ΑΡ.126/2016 ΑΔΑ: 7ΧΙ8ΩΛΙ-ΤΣΥ απόφαση Δ.Σ.), σύμφωνα με το Ν.4442/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

                                                    Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαρία Μελά, Πρ/νη Αυτ. Τμ. Τοπικ. Οικον. Ανάπτυξης

 

ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση Δ.Σ.  έγκρισης κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο «Μελέτη ισόπεδου κυκλικού  κόμβου στη διασταύρωση Αναπαύσεως – Φιλοσόφων πόλης Λευκάδας».

                                                                           Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος ΕΠΖ

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης ΤΥΔΛ

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2022   &   4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022.

                                                                                 Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής  της δικηγόρου Λευκάδας Ευφροσύνης Λάζαρη  κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009-ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η υπ΄αριθ. 63/2022 απόφαση Ο.Ε.).

                                                                        Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

                                  

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ.  έγκρισης δωρεάν  παραχώρησης χρήσης 2ου ορόφου του κτιρίου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας (Καποδιστρίου 11) στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου.                                           

                                                                        Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Ψήφισμα Δ.Σ. για τους Συμβασιούχους Ορισμένου Χρόνου στο νοσοκομείο Λευκάδας.

                                                                        Εισηγητής: Βερροιώτης Ευάγγελος, Επικεφαλής Δ.Π. «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2022.

                                                                        Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

      

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *