Ρόδη Κράτσα: Σε θετική εξέλιξη όλα τα έργα της Ζακύνθου

Ρόδη Κράτσα: Σε θετική εξέλιξη όλα τα έργα της Ζακύνθου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων

 

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου:

 

Όλα τα τεχνικά έργα της Ζακύνθου βρίσκονται σε θετική εξέλιξη

δημοπρατήσεων ή απεμπλοκής από λιμνάζοντα προβλήματα και διαδικασίες

Ρόδη Κράτσα: Σε θετική εξέλιξη όλα τα έργα της Ζακύνθου

 

  • Παραλία Αργασίου: Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες με την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, ενώ το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υποβάλλει το έργο για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

 

  • Δρόμος Αλυκές – Ξύγκια: Για την ολοκλήρωση των υπολοίπων μέτρων που παρουσιάζουν ιδιαίτερη γεωτεχνική δυσκολία, ανατέθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μελέτη η οποία έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στην διαδικασία ελέγχου. Μετά την έγκριση της η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα προτείνει προς χρηματοδότηση το έργο σε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο. Παράλληλα, εξετάζεται και η εφαρμογή των όποιων αναγκαίων και εφικτών παρεμβάσεων μπορούν να εξασφαλίσουν την βατότητα του ώστε να χρησιμοποιηθεί άμεσα από την οδική κυκλοφορία.

 

  • Γέφυρα Αγίου Χαραλάμπη: Σε υλοποίηση βρίσκεται ήδη από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων α) η κατασκευή συγκοινωνιακού κόμβου που θα συμπεριλαμβάνει και το κατάλληλο τεχνικό έργο για την γεφύρωση του ομώνυμου χειμάρρου β) η κατασκευή μιας νέας περιφερειακής οδού, ώστε να σχηματιστεί μια σύγχρονη περιμετρική οδό για την πόλη και γ) η ανακατασκευή του κόμβου της «Λούμπας» και τις παρακείμενες δημοτικές οδούς.

 

  • Λιμάνι Αγίου Νικολάου Βολιμών: Έτοιμη η Περιφέρεια για την εκτέλεση του έργου. Απαιτείται όμως σήμερα ο καθορισμός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα από το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου.

 

Σε θετική εξέλιξη δημοπρατήσεων ή απεμπλοκής από λιμνάζοντα προβλήματα και διαδικασίες βρίσκονται όλα τα έργα της Ζακύνθου σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Αντιπεριφερειάρχης Αικατερίνη Μοθωναίου απαντώντας στην Επερώτηση που εισήγαγε προς συζήτηση η παράταξη “ΙΟΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ” στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων που πραγματοποιήθηκε στην Ζάκυνθο.

Ρόδη Κράτσα: Σε θετική εξέλιξη όλα τα έργα της Ζακύνθου

Ειδικότερα:

 

  • Ανάπλαση παραλίας Αργασίου

 

Το έργο της ανάπλασης της παραλίας Αργασίου έχει προταθεί από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων που έχει οριστεί ως φορέας υλοποίησης του έργου με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, έχει αιτηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2971/2001.

Επισημαίνεται ότι το έργο διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση και η μόνη εναπομένουσα αδειδότηση για την έναρξη του είναι η ανωτέρω άδεια του Υπουργείου Οικονομικών.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου έχει παράσχει όποια συμπληρωματικά και διευκρινίστηκα στοιχεία έχουν ζητηθεί μέχρι σήμερα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και βρισκόμαστε εν αναμονή της έκδοσης της σχετικής άδειας. Στην συνέχεια θα είναι δυνατή η εκκίνηση της διαδικασία δημοπράτησης του έργου, που αποτελεί και το πρώτο στάδιο υλοποίησης του.

 

  • Γέφυρα Αγίου Χαραλάμπη

 

Με γνώμονα την εξυπηρέτηση των σημερινών και μελλοντικών συγκοινωνιακών αναγκών η κατασκευή μόνο μιας νέας γέφυρας στον χείμαρρο του Αγίου Χαραλάμπη δεν επαρκεί για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των κυκλοφοριακών φόρτων. Άλλωστε με την τοποθέτηση της στρατιωτικής γέφυρας τύπου «Μπέλεϋ» πρακτικά αυτή η συγκοινωνιακή λύση έχει ήδη υλοποιηθεί.

Το σημαντικό και αναγκαίο συγκοινωνιακό έργο για την πόλη της Ζακύνθου είναι η βελτίωση της συγκοινωνιακής σύνδεσης της πόλεως και του κεντρικού λιμένα του νησιού με την 1η Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Βασιλικού (όπου εξυπηρετεί τα τουριστικά θέρετρα του Καλαμακίου, του Αργασίου, του Βασιλικού καθώς και τον πυρήνα του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου), την Εθνική Οδού Ζακύνθου-Κερίου (που εξυπηρετεί τον αερολιμένα της Ζακύνθου καθώς και το Λαγανά, το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο του νησιού) και την 6η Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Βολιμών (μέσω της οποίας συνδέεται η πόλη της Ζακύνθου με όλο το υπόλοιπο νησί).

Απαιτείται δηλαδή: α) η κατασκευή συγκοινωνιακού κόμβου στον Αγίου Χαραλάμπη-Ζακύνθου που θα συμπεριλαμβάνει και το κατάλληλο τεχνικό έργο για την γεφύρωση του ομώνυμου χειμάρρου β) η κατασκευή μιας νέας περιφερειακής οδού στο νότιο τμήμα της πόλεως της Ζακύνθου (όπως αυτό οριοθετείται κυρίως από τον χείμαρρο του Αγίου Χαραλάμπη και έτερο παρακλάδι του) επί των δημοτικών οδών «Αρτέμιδος», «Νερούλη» και «Τεμπονέρα»-«Μουσουργού Καψάσκη» με διαπλάτυνση μέσω απαλλοτρίωσης και μείζονα ανακατασκευή τους, ώστε να σχηματιστεί μια σύγχρονη περιμετρική οδό για την πόλη και γ) την ανακατασκευή του κόμβου της «Λούμπας» στο τέλος της προτεινόμενης περιφερειακής οδού για την σύνδεση της με την 6η Επαρχιακή Οδό και τις παρακείμενες δημοτικές οδούς. Ενδιάμεσα θα προβλέπεται επίσης κόμβος σύνδεσης της προτεινόμενης περιφερειακής οδού με την Εθνική Οδό Ζακύνθου-Κερίου. Το μήκος της οδού και των κόμβων υπολογίζεται σε 1.400m περίπου.

Ο παραπάνω σχεδιασμός βρίσκεται ήδη σε υλοποίηση από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Έχει ήδη ανατεθεί στο πλαίσιο της μελέτης «Αποκατάσταση βατότητας οδοστρωμάτων οδικού δικτύου της Π.Ι.Ν. αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου – Τεχνική Βοήθεια», στην σύμπραξη των μελετητικών γραφείων «ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.» – Ντάλας Βασίλειος του Χρήστου, η εκπόνηση της Προωθημένης Αναγνωριστικής Μελέτης του ανωτέρω περιγραφόμενου συγκοινωνιακού έργου.

Επιπλέον, από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, έχει εξασφαλιστεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων πίστωση ύψους 350.000,00 €, με τίτλο «Μελέτη περιφερειακής οδού νοτίου τμήματος πόλεως Ζακύνθου με διαμόρφωση των συγκοινωνιακών κόμβων “Αγίου Χαραλάμπη”, “Λούμπας” και απευθείας σύνδεσης τους.» για την εκπόνηση των κυρίως μελετών του έργου. Η μελέτη αυτή θα είναι δυνατόν να εκκινήσει μετά από την ολοκλήρωση της αναγνωριστικής μελέτης και τον προσδιορισμό του τελικού μελετητικού αντικειμένου.

 

  • Δρόμος Αλυκές-Ξύγκια

 

Αρχικά το έργο «Δρόμος Αλυκές-Ξύγκια» συμβασιοποιήθηκε στις 09-10-2014, λόγω όμως σημαντικών διαφοροποιήσεων από τα γεωτεχνικά δεδομένα της μελέτης στις θέσεις «Λάπερδα» και «Κολοσύρτης», το έργο αναγκάστηκε σε διακοπή των εργασιών και διάλυση της σύμβασης κατασκευής του με την εργολήπτρια εταιρία στις 19-09-2017.

Ως αποτέλεσμα των μέχρι τότε εκτελεσμένων εργασιών, υπήρξε η χωματουργική διάνοιξη της οδού στο σύνολο της, από την θέση «Τηγάνια» Αλυκών έως την θέση «Ξύγκια» της Τ.Κ. Ορθονιών, σε συνολικό μήκος 3.598 μέτρων. Η διάνοιξη ήταν διαμορφωμένη με χαρακτηριστικά εργοταξιακής οδού για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των εργασιών του εργοταξίου και μετά την διακοπή των εργασιών παρέμενε κλειστή στην κυκλοφορία με την τοποθέτηση σχετικής σήμανσης.

Στην συνέχεια και επειδή η αρχική μελέτη ήταν εφαρμόσιμη στο τμήμα της από τα «Τηγάνια» Αλυκών μέχρι την συμβολή της με την δημοτική οδό προς Χαρτάτα, δηλαδή στα πρώτα περίπου 1.000 μέτρα, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προέβει στην ανάθεση του έργου «Δρόμος Αλυκές-Ξύγκια, Τμήμα Α’», το οποίο απέδωσε ένα αυτοτελές και λειτουργικό τμήμα, με μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και έρεισμα, τα αναγκαία τεχνικά και υδραυλικά έργα, καθώς και την προβλεπόμενη σήμανση και ασφάλιση, σύμφωνα με την αρχικά εγκεκριμένη μελέτη.

Για την ολοκλήρωση των υπολοίπων 2.600 μέτρα από την θέση «Λάπερδα» έως και τα «Ξύγκια» Ορθονιών», που παρουσιάζουν ιδιαίτερη γεωτεχνική δυσκολία, ανατέθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων η μελέτη «Μελέτη δρόμος Αλυκές – Ξύγκια, Τμήμα Β’» στο εξειδικευμένο μελετητικό σχήμα «ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. – Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗ». Το πόσο της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης ανήρθε στο ποσό των 36.636,72 €. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στην διαδικασία ελέγχου της από την επιβλέπουσα υπηρεσία. Το κόστος των εργασιών αποπεράτωση της οδού από την μελέτη προϋπολογίζονται στο ποσό των 4.500.000,00 €. Μετά την έγκριση της μελέτης η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα προτείνει προς χρηματοδότηση το έργο σε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Παράλληλα, εξετάζεται και η εφαρμογή των όποιων αναγκαίων και εφικτών παρεμβάσεων μπορούν να εξασφαλίσουν την βατότητα του υπολειπόμενου τμήματος ώστε να χρησιμοποιηθεί άμεσα από την οδική κυκλοφορία. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων βρίσκεται σε συνεννόηση με την Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου σχετικά με τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την άμεση απόδοση σε κυκλοφορία του υπολειπόμενου τμήματος.

 

  • Λιμένας Αγίου Νικολάου Βολιμών

 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου έχει προβεί από 14/04/2021 μέσω διεθνούς διαγωνισμού στην δημοπράτηση του έργου «Έργα λειτουργικότητας, προστασίας και ασφάλειας ναυσιπλοΐας λιμένος Αγ. Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου», προϋπολογισμού 8.800.000,00 € με το Φ.Π.Α.

Η σχετική διαγωνιστική διαδικασία ανέδειξε ως ανάδοχο για την κατασκευή του έργου την «Κοινοπραξία Αρχιμήδης Τεχνική Α.Ε. – Ανταίος Τεχνικών Κατασκευών Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 33,49% και τελικό προσφερόμενο τίμημα 5.852.558,13 €, με τον Φ.Π.Α.

Με την 200/2022 (17-03-2022) Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε σύννομη η υπογραφή του προτεινόμενου σχεδίου σύμβασης και πλέον η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι σε θέση να καλέσει άμεσα την ανάδοχο κοινοπραξία για την υπογραφή της μεταξύ τους σύμβασης κατασκευής του έργου και συνεπώς την άμεση έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών από μέρους της.

Ωστόσο, επειδή πρόκειται για λιμενικό έργο, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 18, του Ν.2971/2001 να ληφθεί προηγουμένως της έναρξης εκτέλεσης των εργασιών σχετική έγκριση από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η αίτηση για την χορήγηση της οποία όμως κωλύεται λόγω του μη καθορισμού μέχρι σήμερα της ζώνης λιμένα (χερσαίας και θαλάσσιας) του Αγίου Νικολάου Βολιμών.

Ο διαδικασία καθορισμού της Ζώνης Λιμένα γίνεται με πρωτοβουλία του φορέα που λαμβάνει την διαχείριση του λιμένα, δηλαδή στην συγκεκριμένη περίπτωση του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου.

Είναι προφανές ότι μέχρι την λήψη της άδειας εκτέλεσης των εργασιών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα πρέπει να αναστείλει την διαδικασία υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθεί σύμφωνα με τον Νόμο αντιμέτωπη με την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων στην ανάδοχο κοινοπραξία (σταλίες εξοπλισμού, θετικές ζημιές, κ.λ.π) λόγω της αδυναμίας έναρξης των εργασιών χωρίς αυτό να είναι υπαιτιότητα της.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου έχει ενημερώσει με σχετικά έγγραφα της για όλα τα ανωτέρω. Πρέπει να επισημανθεί όμως ότι βρίσκεται στην αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου η διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων ενεργειών που θα επιτρέψουν την έναρξη των εργασιών.

Το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου έχει εκκινήσει την προβλεπόμενη διαδικασία με την λήψη σχετικής απόφασης από την Λιμενική Επιτροπή και από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, η διαδικασία καθορισμού της ζώνης λιμένα βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της λήψης των προβλεπόμενων γνωμοδοτήσεων από το Υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και το Υπουργείο Ναυτιλίας. Μετά την λήψη τους το Λιμενικό Ταμείο θα ζητήσει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση την έκδοση της απόφασης καθορισμού Ζώνης Λιμένα. Αμέσως μετά από την δημοσίευση σε ΦΕΚ του ανωτέρω καθαρισμού, θα είναι δυνατή η έκδοση της άδεια εκτέλεσης εργασιών και της έναρξης του έργου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *