Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 27–5-2022

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκαν από τα  άρθρα 177, 184 του Ν. 4635/19, τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/21 και την υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 27397/13.5.2022 (ΦΕΚ 2369/τ.Β΄/14.5.2022) ΚΥΑ,  σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις 31 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

                     

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης σχεδίου υλοποίησης της Ενεργειακής Αναβάθμισης-Αυτοματοποίησης του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Λευκάδας, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για την διενέργεια των  σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεση των Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Οδικού Φωτισμού Δήμου Λευκάδας, με σύμβαση ενεργειακής απόδοσης (Σύμπραξη Δημόσιου- Ιδιωτικού Τομέα).

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση ∆.Σ. για ίδρυση και χωροθέτηση λαϊκής αγοράς κοινότητας Λευκάδας Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν. 4849/21.

                                                               Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2022   &   3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022.

                                                                                Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση της  έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

                                                                          Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

                             

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για: 1) συμπληρωματική κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, έτους 2022 και 2) Β’ Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, έτους 2022.

                                                                          Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.       

 

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2022.

                                                                           Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. περί ακύρωσης της υπ΄ αριθ. 26/2022 απόφασής του (ΑΔΑ: 6Φ2ΜΩΛΙ-ΖΩΕ) και λήψη νέας απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού Αναπαύσεως περιοχής Αγ. Μαρίνας – Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου», προϋπολογισμού 483.870,97 €.    

                                                                      Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος             

                                                                       

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση ∆.Σ. για  παράταση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας Δήμου Λευκάδας.                                         

                                                                      Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος                

                                                                                                                                                           

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση ∆.Σ. για   δωρεάν παραχώρηση   χρήσης γραφείου  δημοτικού κτιρίου (α΄ όροφος) στην οδό Θ. Στράτου 1, για την στέγαση & λειτουργία  παραρτήματος  της εταιρείας  ΑΝΙΟΝ   ΑΑΕ  ΟΤΑ.                    

                                                                      Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση ∆.Σ. σχετικά με αίτημα επέκτασης δικτύου ύδρευσης στη θέση «Αμαραντάτο» Λειψόπυργο Μαραντοχωρίου Λευκάδας.                                              

                                                                           Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος            

 ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση ∆.Σ. περί τροποποίησης της υπ΄αριθ. 35/2022 απόφασής του, που αφορά καταβολή σε χρήμα της αξίας των ΜΑΠ (είδη ατομικής προστασίας και γάλακτος), έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4483/17 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4735/20.

                                                                      Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

                                        

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση ∆.Σ. για  έγκριση  τροποποίησης του Προγράμματος  Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λευκάδας  για το έτος 2022 ».                                          

                                                                    Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Εντεταλμένη Σύμβουλος

 

                                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *