Ομιλία Βουλευτή για συνενώσεις & συνεργασίες των επιχειρήσεων

Ομιλία Βουλευτή για συνενώσεις & συνεργασίες των επιχειρήσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λευκάδα, 24 Μαΐου 2022

 

Θανάσης Καββαδάς: «Η ισχύς εν τη ενώσει: Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με μια μεγάλη μεταρρύθμιση, δίνει κίνητρα για συνεργασίες που θα κάνουν τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους αγρότες  πιο δυνατούς, πιο ανταγωνιστικούς»

 

Ομιλία στην ολομέλεια της Βουλής πραγματοποίησε ο Βουλευτής Ν. Λευκάδας, Θανάσης Καββαδάς, στο πλαίσιο συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών για την παροχή κινήτρων ανάπτυξης των επιχειρήσεων μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών.

Ο Βουλευτής ξεκίνησε την ομιλία του με την παρατήρηση ότι η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και η εξωστρέφεια είναι προϋπόθεση για ισχυρούς και βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης, ιδιαίτερα στην τρέχουσα συγκυρία. Πλην όμως, τόνισε, στη χώρα μας υπάρχουν 850.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις το 95% των οποίων έχει μέχρι 10 εργαζόμενους, χιλιάδες ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Επεσήμανε ότι πολλές από αυτές τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας, διότι δεν έχουν το μέγεθος ούτε και τις προοπτικές για να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και στη ρευστότητα μέσω τραπεζικού δανεισμού, λόγω χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας.

Σχολίασε ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο στόχος μας πρέπει να είναι να αποκτήσουμε μεγαλύτερες, ισχυρότερες και ανταγωνιστικότερες επιχειρήσεις, μέσα από συνενώσεις, συγχωνεύσεις και αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες, με τη θέσπιση γενναίων και ουσιαστικών φορολογικών κινήτρων κάτι που, όπως παρατήρησε, επιχειρείται με το νομοσχέδιο.

Τόνισε ότι πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρώτο βήμα ώστε να διαμορφώσει η χώρα μας ένα νέο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο, με αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων, κάτι που συνεπάγεται και αύξηση των θέσεων εργασίας.

Επεσήμανε ότι τα κίνητρα απευθύνονται σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς, αφού περιλαμβάνουν όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους ή νομικής μορφής, ενώ μάλιστα επεκτείνονται και στις ατομικές επιχειρήσεις, στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, ενισχύοντας ιδιαίτερα μορφές συνεργασίας όπως η συμβολαιακή γεωργία και το franchising.

Ανέφερε επίσης ότι ενθαρρύνεται μέσα από ισχυρά κίνητρα, η συνεργασία φυσικών προσώπων κατά κύριο επάγγελμα αγροτών σε μια προσπάθεια να διαμορφωθούν νέες και ισχυρές επιχειρήσεις στον πρωτογενή τομέα – κίνητρα που χαρακτήρισε γενναία και ελκυστικά. Παραθέτοντας τα κίνητρα αυτά ανέφερε συγκεκριμένα ότι:

  1. Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων σε ένα νέο εταιρικό σχήμα, προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος της τάξης του 30%.
  2. Στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων σε ένα νέο σχήμα, υπάρχει αντίστοιχη απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της τάξης του 30%.
  3. Για την μετατροπή μιας ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρεία ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία ή σε περίπτωση συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων σε μια νέα εταιρεία, προβλέπεται αντίστοιχη απαλλαγή της τάξης του 30% από το φόρο εισοδήματος.
  4. Στην περίπτωση μετασχηματισμού μιας επιχείρησης το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 500.000 σε διάστημα εννέα (9) χρόνων,  ενώ στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 000 ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα.
  5. Για να διευκολυνθεί η συνεργασία φυσικών προσώπων στον αγροτικό τομέα, προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της τάξης του 50%.

Ο Βουλευτής τόνισε ότι οι προϋποθέσεις που τίθενται για να ενεργοποιηθεί το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή του φόρου εισοδήματος σε όλες τις περιπτώσεις είναι ρεαλιστικές.

Ως παράδειγμα ανέφερε ότι για τα φυσικά πρόσωπα και τους ελεύθερους επαγγελματίες τίθεται ως προϋπόθεση κάθε συνεργαζόμενο φυσικό πρόσωπο να εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νομικού προσώπου ποσό ίσο με το 10% τουλάχιστον του εταιρικού του κεφαλαίου, ενώ το συνολικό κεφάλαιο πρέπει να είναι τουλάχιστον 125.000 ευρώ.

Για τους κατ΄επάγγελμα αγρότες που θα επιδιώξουν τη συμμετοχή τους σε ένα νέο εταιρικό σχήμα και προκειμένου να δικαιούνται απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος κατά 50%, ο Βουλευτής ανέφερε ότι πρέπει να ισχύει μία από δύο προϋποθέσεις:

Είτε να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, και να προμηθεύουν τον φορέα αυτό με τουλάχιστον του 75% της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής τους.

Είτε να έχουν συνάψει σύμβαση με συγκεκριμένο αγοραστή, με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, με την οποία δεσμεύονται για την εισφορά και πάλι τουλάχιστον του 75% της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής τους.

Παράλληλα, επεσήμανε, ενεργοποιούνται για τους μετασχηματισμούς, τις συγχωνεύσεις και τις συνεργασίες μια σειρά άλλων φορολογικών κινήτρων όπως:

  1. Η δυνατότητα μεταφοράς των ζημιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων στον ισολογισμό της νέας επιχείρησης.
  2. Η δυνατότητα φορολογικού συμψηφισμού των ζημιών με τα κέρδη της νέας επιχείρησης.
  3. Η έκπτωση των δαπανών για την απόκτηση τίτλων στην περίπτωση εξαγοράς επιχείρησης.
  4. Η κατάργηση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου.

Τέλος, σχολίασε ότι πρόκειται για ένα ευεργετικό νομοσχέδιο τόσο για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, όσο και για τους αγρότες, και συνεχάρη την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, τον Υπουργό κ. Χρήστο Σταϊκούρα, τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σκυλακάκη και τον Υφυπουργό κ. Βεσυρόπουλο, αλλά και όλους όσους εργάστηκαν για αυτόν το πολύ καλό, όπως το χαρακτήρισε, αποτέλεσμα.

Κλείνοντας την ομιλία του ανέφερε:

«Η εμπειρία έχει δείξει ότι με την συνένωση οι εταιρείες γίνονται πιο ισχυρές και ανταγωνιστικές, αφού μειώνουν τα κόστη, παίρνοντας καλύτερες τιμές, αυξάνοντας το πελατολόγιο και αποκτώντας έτσι δυνατότητα για μεγαλύτερα κέρδη αλλά και καλύτερες προοπτικές για το μέλλον.

Επομένως, το παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας για να καταστεί ανταγωνιστικό πρέπει να αλλάξει. Χρειαζόμαστε νέες επιχειρήσεις, μεγαλύτερου μεγέθους, μετασχηματισμούς, συνεργασίες, συγχωνεύσεις.

Κανείς δεν μπορεί πλέον μόνος του σε ένα ολοένα πιο απαιτητικό και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρά σε μια σημαντική μεταρρύθμιση που αξίζει να τύχει ευρείας και διακομματικής στήριξης.»

 

 

 

Το βίντεο της ομιλίας μπορείτε να δείτε εδώ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *