Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο -Τα θέματα

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Τα θέματα

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 15-4-2022

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις  του άρθρου 67 του Ν. 4830/21, την υπ΄ αριθ. Δ1.α/Γ.Π.οικ. 20354/08.04.2022 (ΦΕΚ 1724/09.04.2022 τεύχος Β’), ΚΥΑ,  τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020, 643/69472/24.09.2021 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)   στις 20 Απριλίου 2022, ημέρα Μεγάλη Τετάρτη  και ώρα  15:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ.  έγκρισης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών  του Δήμου Λευκάδας, με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».         

                                                    Εισηγητής: Γεώργιος Τσιρογιάννης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών του Δήμου Λευκάδας, με κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».

                                                    Εισηγητής: Γεώργιος Τσιρογιάννης, Αντιδήμαρχος

                                                                                                     

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.

                                                    Εισηγητής: Αναστάσιος, Γαζής Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής  της δικηγόρου Λευκάδας Αικατερίνης Λούβρου, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η υπ΄αριθ. 63/2022 απόφαση Ο.Ε.).

                                                    Εισηγητής: Αναστάσιος, Γαζής Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο:  Απόφαση Δ.Σ  για έγκριση αμοιβής  της δικηγόρου Λευκάδας Αικατερίνης Λούβρου, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η υπ΄αριθ. 63/2022 απόφαση Ο.Ε.).

                                                   Εισηγητής: Αναστάσιος, Γαζής Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο:  Απόφαση Δ.Σ σχετικά με τη νέα εγγραφή  νηπίου  από την Ουκρανία στoν Παιδικό Σταθμό  Λευκάδας,  την περίοδο 2021-2022 για κοινωνικούς λόγους.

Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

                                                                                                                                                     

ΘΕΜΑ 7ο:  Απόφαση Δ.Σ  για καθορισμό  χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

                                                   Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο :  Απόφαση Δ.Σ  για  έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2022.

                                                               Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

                                                         

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

       Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας
 4. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Επιμελητήρια
 4. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 5. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας
 6. 10. Δημοτικές Ενότητες
 7. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 8. Εργατικό κέντρο
 9. Εμπορικό Σύλλογο
 10. Μ.Μ.Ε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *