Πρόσκληση της 7ης τακτικής συνεδρίασης του Δ. Σ. – Τα θέματα

Πρόσκληση της 7ης τακτικής συνεδρίασης του Δ. Σ. – Τα θέματα

Πρόσκληση της 7ης τακτικής συνεδρίασης του Δ. Σ. – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                                                                    Λευκάδα 08 Απριλίου 2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις  του άρθρου 67 του Ν. 4830/21, την υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18959/01.04.2022 (ΦΕΚ 1547/02-04-2022 τεύχος Β’),  ΚΥΑ,  τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020, 643/69472/24.09.2021 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)   στις 13 Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  18:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2022 &   2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022.

                                                    Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

                                           

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης πίνακα εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2023-2026 του Δήμου Λευκάδας.

                                                    Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση της υπ΄ αριθ. 3/2022 γνωμοδότησης Ε.Π.Ζ. που αφορά σε αναγνώριση της οδού που συνδέει τον οικισμό Φρυνίου με την εκτός σχεδίου περιοχή Άγιος Ιωάννης Αντζούσης, ως προϋφιστάμενη του 1923.

                                                   Εισηγητής: Ευτύχιος  Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Συζήτηση για το Τουριστικό Περίπτερο στην περιοχή Κάστρο Λευκάδας.

                                                       Εισηγητής: Σπυρίδων Καρβούνης, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Ενημέρωση – συζήτηση για την λειτουργία του Ραδιοφωνικού Σταθμού Καρυάς 96.7 fm.

                                                   Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων του Δήμου Λευκάδας.

                                                   Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή εκτίμησης των προς αγορά ακινήτων, για το έτος 2022.

                                                  Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. περί μίσθωσης ακινήτων στην κοιν. Νυδριού  Δ.Ε. Ελλομένου  για χρήση τους ως χώροι στάθμευσης  αυτοκινήτων.

                                                   Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για  παράταση μίσθωσης καντινών στην κοινότητα Αθανίου ΔΕ Απολλωνίων σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 37 του ν. 4807/21.

                                                   Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

                                             

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (άρθρο 50 του ν. 1566/85) για την  διετία 2022-2023.

                                                 Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Απόφαση Δ.Σ  για  διαγραφή  νηπίων  από  τον Παιδικό  Σταθμό  Καρυάς και τον Παιδικό Σταθμό Λευκάδας,

την περίοδο 2021-2022.

                                                               Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Απόφαση Δ.Σ  για καθορισμό  χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

                                                                       Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Απόφαση Δ.Σ  για  έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2022.

                                                               Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

                                                         

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                              ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *