Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 25 Φεβρουαρίου 2022

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις  του άρθρου 67 του Ν. 4830/21, την υπ΄ αριθ. Δ1.α/Γ.Π.οικ.10343/18.02.2022 (ΦΕΚ 766/τ.Β΄/18.02.2022) ΚΥΑ,  τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020, 643/69472/24.09.2021 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)   στις 2 Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  16:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2022, αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Λευκάδας έτους 2022 & 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022.

                                                                            Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση της  έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

                                                                           Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο : Απόφαση Δ.Σ. για καταβολή σε χρήμα της αξίας των ΜΑΠ (είδη ατομικής προστασίας και γάλακτος), έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4483/17 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4735/20.

                                                                         Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

                                       

ΘΕΜΑ 4ο: Ενημέρωση – συζήτηση και λήψη απόφασης για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο.

                                                                                         Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Ψήφισμα  για την μεταρρύθμιση στο καθεστώς χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε δικαιούχους εργαζόμενους.

                                                                                         Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο : Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παροχής χρηματικής επιχορήγησης σε Αθλητικά Σωματεία για την κάλυψη εξόδων μετακίνησής τους, για το έτος 2022.

                                                                        Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο : Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2022.

                                                                        Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για  παράταση μίσθωσης  ισόγειου  ακινήτου  στην κοινότητα Λευκάδας   για στέγαση γραφείων Κ.Ε.Π. Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. παράταση μίσθωσης ιδιωτικού   ακινήτου  στην Νικιάνα κοιν. Αλεξάνδρου για χρήση του ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

                                                                        

ΘΕΜΑ 10ο : Απόφαση Δ.Σ. για παράταση παραχώρησης της από 25-10-2018 σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο και του Δήμου Λευκάδας που αφορά σε ισόγεια αίθουσα ( 50 τ.μ.) δημοτικού κτιρίου του γηπέδου 5χ5  στην κοινότητα Λαζαράτων ΔΕ Σφακιωτών.

                                                                Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

                                                                                  

ΘΕΜΑ 11ο :  Απόφαση Δ.Σ. για  δωρεάν παραχώρηση  τμήματος δημοτικού ακινήτου  στην πλατεία Ζαμπελίου κοινότητας  Λευκάδας  για εγκατάσταση και λειτουργία γραφείου παραρτήματος  της ANION  AAE.

Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 12ο : Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Απολλωνίων», προϋπολογισμού 270.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο : Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 300.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *