Εγκρίθηκε η μελέτη για “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη”

Εγκρίθηκε η μελέτη για “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη”

Καλαμίτσι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα, 25/2/2022

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν την Τρίτη 22/2/2022, η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΣΤΗ  Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», καθώς και η συμμετοχή και υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» ΔΡΑΣΗ 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις». Η δαπάνη που απαιτείται είναι 500.000,00€ με ΦΠΑ.

Εγκρίθηκε η μελέτη για “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη”

Νικιάνα

Εγκρίθηκε η μελέτη για “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη”

Τσουκαλάδες

Εγκρίθηκε η μελέτη για “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη”

Κατούνα

Η μελέτη προβλέπει εργασίες βελτίωσης αγροτικών δρόμων του Δήμου Λευκάδας στην Δημοτική Ενότητα Λευκάδας στις κοινότητες Καλαμιτσίου (θέσεις Παναγία των Κήπων – Λαγκάδα), Τσουκαλάδων (θέσεις Ρίζες – Σκαλί), Κατούνας (θέση Αμυγδαλιά) και Αλεξάνδρου (αγροτικός δρόμος πέριξ του κοιμητηρίου). Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δοθεί μέριμνα για την σωστή απορροή των όμβριων υδάτων παραπλεύρως των δρόμων με την διάνοιξη/διαμόρφωση τάφρων.

 

Αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα με συνεχείς παρεμβάσεις σε έργα οδοποιίας και όχι μόνο, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό και χρηματοδότησης τόσο από δικούς μας πόρους, όσο και από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αντώνης Τρίτσης, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ κά).

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.