Δυο συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ι.Ν. – Τα θέματα

Διπλή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ι.Ν. – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κέρκυρα 11 Φεβρουαρίου 2022

4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Έχοντας υπόψη, τα άρθρα 167 -169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και την υπ. αριθμ.74 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/201/οικ.1827/07-02-2022/29-12-2021 (ΑΔΑ ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-ΧΛΣ), σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00 στην Κέρκυρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στις Αλυκές  – Ποταμού, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Η υποστελέχωση των υπηρεσιών περιβάλλοντος της ΠΙΝ και τα περιβαλλοντικά εγκλήματα, το παράδειγμα της Ζακύνθου.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Επαρχιακός δρόμος Διλινάτα-Λανού στην Π.Ε Κεφαλληνίας, ένας επαρχιακός χωματόδρομος με αναπτυξιακό φορτίο.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Γέφυρα Κουρκουμέλη

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Ιόνιος Συμμαχία»  κ. Σπυρίδων Σπύρου.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης &Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Κέρκυρας: Τα διαχρονικά προβλήματα (κτιριακό, εξοπλισμός, στελέχωση…)του σχολείου απαιτούν άμεσα μέτρα και λύσεις. Θα αναλάβετε τις ευθύνες σας;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Ο ρουσφετολογικός μηχανισμός προσλήψεων στην Π.Ι.Ν. αποτελεί συνέχεια της κατάργησης προσλήψεων μόνιμου προσωπικού  και της επέκτασης ελαστικών μορφών απασχόλησης. Θα σταματήσετε την επιχείρηση εκμετάλλευσης και  χειραγώγησης των εργαζομένων;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών της 5ης και 6ης  συνεδρίασης έτους 2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

 

ΘΕΜΑ 2ο: 1η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2017.

Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ζακύνθου – Οικονομικών, κα Αικατερίνη Μοθωναίου.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2018.

Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ζακύνθου – Οικονομικών, κα Αικατερίνη Μοθωναίου.

 

ΘΕΜΑ  5ο: Η κατάσταση της Υγείας στα Ιόνια Νησιά σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο και η αντιμετώπιση της πανδημίας. Ανάγκες σε υποδομές της πανδημίας.

Εισηγήτρια: Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής, Δημόσιας Υγείας και Απασχόλησης, κα Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σχεδίου και όρων σύναψης  Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για διάθεση Δασοτεχνικού προσωπικού, μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφ/νίας) και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής οδοποιίας, μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφ/νίας) με το  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη βελτίωση  βατότητας δασικής οδού Γ’ κατηγορίας, προς Ιερά Μονή Άτρου».

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός.

ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για: «α) τη λειτουργία του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος υπό της επωνυμία “SANDY BEACH RESORT”, κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), συνολικής δυναμικότητας 1290 κλινών που προέκυψε από τη λειτουργική συνένωση, αναβάθμιση και υπαγωγή των πολεοδομικών αυθαιρεσιών στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/13, τεσσάρων (4) όμορων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων (AQUIS SANDY BEACH RESORT, AQUIS SANDY BEACH RESORT 1, AQUIS SANDY BEACH RESORT 2, AQUIS SANDY BEACH RESORT 4) εντός γηπέδου συνολικής επιφάνειας 117.712,27τ.μ, στην θέση “Λάντζες Χλωμού”, με 33.930,.43τ.μ. εντός ορίων οικισμού Αγ. Γεωργίου, Δήμου Νότιας Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εν μέρει εντός περιοχής Natura 2000, της εταιρείας “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε.” και β) για την οριοθέτηση – διευθέτηση ρέματος εκτάσεως 2.569,16 τ.μ.», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2109628814.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος με τον διακριτικό τίτλο “ΚΑΡΑΪΜΠΑ ΜΥΘΟΣ ΠΑΛΛΑΣ’’ κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), συνολικής δυναμικότητας 544 κλινών εντός γηπέδου συνολικής επιφάνειας 19.606,28 τ.μ., εκ των οποίων τα 921,00 τ.μ. αφορούν καθορισμένη παραλία, στην θέση “ΚΑΤΕΛΛΑΝΟΙ ΜΠΟΥΚΑΡΗ”, εκτός ορίων οικισμού Μπούκαρη, Δήμου Νότιας Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της εταιρείας “ΚΑΤΕΛΛΑΝΟΙ Α.Ε.”, που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2007340827.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός εκπροσώπων για  τη συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών σε περιοχές αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Ζακύνθου και Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ζακύνθου, κα Αικατερίνη Μοθωναίου

 

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση επίτροπων του Λιμεναρχείου Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Λευκάδας, κ. Ανδρέας Κτενάς

 

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση της επιτροπής του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Λευκάδας, κ. Ανδρέας Κτενάς

 

Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

                                                                                   Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

Νικόλαος Μουζακίτης

========================================================================

 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Έχοντας υπόψη, τα άρθρα 167 -169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και την υπ. αριθμ.74 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/201/οικ.1827/07-02-2022/29-12-2021 (ΑΔΑ ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-ΧΛΣ), σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00 στην Κέρκυρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στις Αλυκές  – Ποταμού, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Οι αποζημιώσεις για τον Μπάλλο, αργούν και στην Ιθάκη.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Τα περιβαλλοντικά πρόστιμα πέφτουν βροχή. Ασχολείται κανείς;

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Συντήρηση οδικού δικτύου και προώθηση εργασιών αποκατάστασης.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Ιόνιος Συμμαχία»  κ. Σπυρίδων Σπύρου.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Σχετικά με τα προβλήματα των σεισμοπλήκτων του Ληξουρίου Κεφαλονιάς: Τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις ενοικίου που δεν έχουν καταβληθεί, την  λειτουργία του Ταμείου αποκατάστασης σεισμοπλήκτων  και τις σεισμόπληκτες από το 2014  εργατικές κατοικίες;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Τι θα γίνει με τον Οδικό άξονα στην Β. Κέρκυρας που παραμένει επικίνδυνος και κατεστραμμένος;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ 1ο: Συμπλήρωση – Ενημέρωση Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής έτους 2022 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Περιφερειακών Ενοτήτων έτους  2022.

Εισηγήτρια:  Η  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Ενημέρωση του Π.Σ. για την πορεία του προγράμματος CLLD / Leader του Δικτύου Συνεργασίας της Π.Ε Ζακύνθου .

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υπαίθρου, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ενημέρωση για το νέο αναπτυξιακό νόμο. Συνέπειες και  προοπτικές για  την ανάπτυξη και την απασχόληση στα Ιόνια Νησιά.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας, κ. Γεώργιος Στασινόπουλος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Π.Ε Κέρκυρας.

Εισηγητής:  Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Π.Ε Ζακύνθου.

Εισηγητής:  Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

 

Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

                                                                                   Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

Νικόλαος Μουζακίτης  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *