Ομιλία του Βουλευτή για τον αναπτυξιακό νόμο

Ομιλία του Βουλευτή για τον αναπτυξιακό νόμο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λευκάδα, 1 Φεβρουαρίου 2022

 

Θανάσης Καββαδάς: «Μπορούμε να κάνουμε αντιπαράθεση με επιχειρήματα και όχι με ύβρεις, απειλές και προσωπικές επιθέσεις. Στη δημοκρατία και στους θεσμούς, υπάρχουν πολιτικοί αντίπαλοι, όχι εχθροί» – Ομιλία στη Βουλή: Ενσωματώθηκαν στον Αναπτυξιακό Νόμο 4 προτάσεις του Βουλευτή

 

Ομιλία στην ολομέλεια της Βουλής πραγματοποίησε ο Βουλευτής Ν. Λευκάδας, Θανάσης Καββαδάς, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Ο Βουλευτής ξεκίνησε την ομιλία του με αναφορά στο χθεσινό επεισόδιο που σημειώθηκε στο Κοινοβούλιο, σχολιάζοντας ότι η Βουλή δεν είναι χώρος για την επίδειξη ακραίων συμπεριφορών και λέγοντας ότι ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κ.Τασούλας, εξέφρασε όλους τους Βουλευτές, με όσα είπε, κυρίως όμως εξέφρασε την κοινή λογική.

Ανέφερε ότι η υπεράσπιση του κύρους ενός θεσμού της δημοκρατίας, όπως είναι το Κοινοβούλιο, είναι ευθύνη όλων και ότι η προσπάθεια δημιουργίας κλίματος έντασης, πόλωσης και οξύτητας δεν ευνοεί τη χώρα, παρά πλήττει τη δημοκρατία. Τόνισε ότι στο πολίτευμα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας οι πολίτες έχουν αναθέσει στην κυβέρνηση και στους βουλευτές διακριτούς ρόλους και έκανε έκκληση προς όλους να επιδείξουν μετριοπάθεια και ευπρέπεια.

Ανέφερε τέλος ότι στη Βουλή μπορεί να γίνεται αντιπαράθεση με επιχειρήματα και όχι με ύβρεις, απειλές και προσωπικές επιθέσεις, ώστε να κρατηθεί ψηλά το επίπεδο του Κοινοβουλίου και να μην περάσει το διχαστικό και ακραία πολωτικό κλίμα που θέλουν κάποιοι. Κατέληξε λέγοντας ότι στη δημοκρατία και στους θεσμούς, που είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση της χώρας μας, υπάρχουν πολιτικοί αντίπαλοι αλλά όχι εχθροί, υπάρχει αντιπαράθεση αλλά όχι μίσος.

Περνώντας στο νομοσχέδιο, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζει να σχεδιάζει και να υλοποιεί αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, μία από τις οποίες είναι ο νέος αναπτυξιακός νόμος, ένας οδικός χάρτης για την παροχή κρατικών ενισχύσεων με στόχο την στήριξη και ανάπτυξη ιδιωτικών επενδύσεων για τα επόμενα χρόνια, που αποτυπώνει τους νέους στρατηγικούς στόχους για την ελληνική οικονομία, όπως καθορίστηκαν με το Εθνικό Σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης, και με το σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ.

Ανέφερε ότι διαμορφώνονται διαμορφώνονται 13 νέα καθεστώτα ενισχύσεων, 4 από τα οποία δεν υπήρχαν σε προηγούμενους νόμους, και αφορούν:

  • Την πράσινη μετάβαση και περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων.
  • Τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό επιχειρήσεων.
  • Την προώθηση της έρευνας και της εφαρμοσμένης καινοτομίας.
  • Τη δημιουργία νέων και εξειδικευμένων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, ενισχύονται παραδοσιακοί τομείς όπως:

  • Ο τουρισμός – με ξεχωριστή κατηγορία για τον εναλλακτικό τουρισμό ώστε να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις στις πηγές χρηματοδότησης.
  • Η μεταποίηση και η εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Ο αγροδιατροφικός τομέας, η αλιεία και άλλα.

Τόνισε ότι το σημαντικό είναι η ώθηση που δίνεται στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, αφού για πρώτη φορά, το 97% του αναπτυξιακού νόμου απευθύνεται στην ελληνική περιφέρεια, ενώ ειδικά για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η αλλαγή στο χάρτη των ενισχύσεων είναι θεαματική αφού αυξάνονται κατά 15% οι ενισχύσεις σε όλες τις κατηγορίες, με πρόβλεψη για ενίσχυση 60% για τις μικρές επιχειρήσεις, 50% για τις μεσαίες και 40% για τις μεγάλες.

Επεσήμανε την ιδιαίτερη στόχευση που υπάρχει στα κίνητρα του νέου αναπτυξιακού νόμου και που περιλαμβάνουν επιχορήγηση, φορολογικές απαλλαγές, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση μισθολογικού κόστους. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να κάνουν χρήση και των τεσσάρων αυτών κινήτρων, ενώ οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις θα μπορούν να κάνουν χρήση της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης του μισθολογικού κόστους και της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Σχολίασε επίσης ως ιδιαίτερα θετικές δύο νομοτεχνικές βελτιώσεις, μία για τη μείωση του ελάχιστου ορίου επιλέξιμου κόστους επενδυτικού σχεδίου από τις 150.000 στις 100.000 ευρώ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου και είναι επιλέξιμες, και μία για την ένταξη των ξενοδοχείων τριών αστέρων στο νέο αναπτυξιακό νόμο. Πρότεινε στην ηγεσία του Υπουργείου να εξετάσει και τη δυνατότητα ένταξης στις επιλέξιμες επιχειρήσεις και των ενοικιαζομένων δωματίων, των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων επιπλωμένων διαμερισμάτων.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις νέες, ευέλικτες και διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που καθιερώνονται, καθώς πέρα από τους πιστοποιημένους αξιολογητές του Μητρώου, στις διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης θα εμπλακούν και στελέχη του ενδιάμεσου φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα» και ιδιώτες από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Τόνισε ότι για πρώτη φορά προβλέπεται σαφής, καταληκτική ημερομηνία για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται, και  συγκεκριμένα 45 μέρες από τη λήξη του καθεστώτος και στις 30 μέρες για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης. Εάν περάσουν οι 45 ημέρες και δεν έχει γίνει ο έλεγχος και η αξιολόγηση, τότε ο σχετικός φάκελος ανατίθεται σε ιδιώτη ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος μέσα σε 10 μέρες θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης.

Αναφέρθηκε στους πόρους του Αναπτυξιακού, τονίζοντας ότι ένα επενδυτικό σχέδιο που θα ενταχθεί στο νέο αναπτυξιακό νόμο, θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί, συμπληρωματικά και από το ΕΣΠΑ, ενώ υπάρχουν επίσης διαθέσιμοι πόροι ύψους 1,8 δις από την κρατική ενίσχυση, που αναλύονται σε 900 εκατομμύρια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και σε 900 εκατομμύρια από τις φορολογικές απαλλαγές, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.

Επίσης, για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα  για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων αυτοτελώς, πέραν από τις  ενισχύσεις Περιφερειακού χαρακτήρα, κάτι που σημαίνει ότι ενισχύσεις για την επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων θα αντιμετωπίζονται ως ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια.

Κλείνοντας την ομιλία του ο Βουλευτής ανέφερε:

«Η Κυβέρνηση αφουγκράζεται τις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου και τις συνδυάζει με τις σύγχρονες απαιτήσεις της επιχειρηματικότητας.

Και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Αναπληρωτή Υπουργό, κύριο Παπαθανάση, διότι έλαβε υπόψη του την πλειοψηφία των προτάσεων που εγγράφως είχα καταθέσει στις 29 Ιουνίου 2021 και που αφορούσαν ιδιαίτερα τα καθεστώτα ενίσχυσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, όπου υπάγεται φυσικά και η Λευκάδα – καταθέτω την επιστολή για τα πρακτικά.

Οι προτάσεις αυτές, μαζί με πολλές άλλες παρεμβάσεις, αποτυπώνονται σε αυτόν τον νέο, σύγχρονο, ελκυστικό και αποτελεσματικό Αναπτυξιακό Νόμο που φέρει το ιδεολογικό στίγμα της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Στην αυγή της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, η χώρα αποκτά ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για την επίτευξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης.

Με εξωστρεφείς και δυναμικά αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, με νέες θέσεις εργασίας, με  ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.

Η Ελλάδα, καθημερινά, επιβεβαιώνει ότι έχει γυρίσει οριστικά σελίδα.»

 

Το βίντεο της ομιλίας μπορείτε να δείτε εδώ

Την επιστολή από 29/06/21 του Βουλευτή προς τον Αν.Υπουργό Ανάπτυξης μπορείτε να δείτε εδώ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *