Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου -Τα θέματα

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τα θέματα

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 24 Ιανουαρίου 2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

         Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις  του άρθρου 67 του Ν. 4830/21, την υπ΄ αριθ. Δ1.α/Γ.Π.οικ.3608/21.1.2022 (ΦΕΚ 155/21.1.2022 τεύχος Β’), την υπ΄αριθ.  3608/21.1.2022 (ΦΕΚ 155/21.1.2022 τεύχος Β’) ΚΥΑ,  τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020, 643/69472/24.09.2021 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)   στις 28 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα  17:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης των υπ΄ αριθ. 3,4,14,20/2020 & 2,6,7,12,21/2021 γνωμοδοτήσεων  Ε.Π.Ζ. που αφορούν σε υποβληθείσες ενστάσεις επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση) Δ. Λευκάδας.

 Εισηγητές:  Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

                      Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

                      Αικατ. Κηρολιβάνου, υπάλλ. Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή παραίτησης δημοτικού συμβούλου, τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» & αντικατάστασή του.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους (δημότισσας) του  Διοικητικό Συμβούλιο του  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» & αντικατάστασή του.

Εισηγητής:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο : Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου, τακτικού μέλους Πενταμελούς Επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Λευκάδας  & αντικατάστασή του.

                                                Εισηγητής:  Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος Δ.Σ

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Λευκάδας  & αντικατάστασή του.

Εισηγητής:  Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος Δ.Σ

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ.  για συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας για το έτος 2022.                                   

                                           Εισηγητής:  Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

               

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα δημότισσας  περί απομάκρυνσης σωληνώσεων κλπ εξοπλισμού ύδρευσης που βρίσκονται εντός ιδιοκτησίας της, στη θέση «Σαρακηνάρι» κοιν. Αγ. Πέτρου Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής:  Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό  χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας δήμου Λευκάδας.    

                                           Εισηγητής:  Γαζής Αναστάσιος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ενίσχυση 4ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας» προϋπολογισμού 190.000,00 €.

                                                         Εισηγητής:  Λύγδας Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                                 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

      

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *