Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Κέρκυρα 24 Ιανουαρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 3608/21.1.2022 (ΦΕΚ 155/21.1.2022 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020, 643/69472/24.09.2021  εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις 28 Ιανουαρίου 2022, ημέρα  Παρασκευή και ώρα  16:00   για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης  έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας για τα Α΄& Β΄ εξάμηνα έτους 2021, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ.3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020.

                                                     Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

           Κοινοποίηση:

  1.   Βουλευτή
  2.   Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
  3.   Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας
  4.    Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *