Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                   Λευκάδα       23/12/2021

ΑΡΙΘ.ΠΡΟΣΚΛ.:  15                                                       ΠΡΟΣ: Tα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:   941                                                                          Δ.Συμβουλίου

                                                                        (Ως πίνακας αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔIOIKHTIKOY  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄/6-11-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020,426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικώνσας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη  τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021  και ώρα 15.00,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Απόφαση ΔΣ για έγκριση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Θέμα 2ο : Απόφαση ΔΣ για έγκριση  στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2022.

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *