Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 24 Δεκεμβρίου 2021

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις  του άρθρου 67 του Ν. 4830/21, την υπ΄ αριθ. Δ1.α/Γ.Π.οικ. 78616/17.12.2021 (ΦΕΚ 5973/τ. Β΄/18.12.2021) ΚΥΑ,  τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020, 643/69472/24.09.2021 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)   στις 29 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  17:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας, έτους 2022.

Εισηγητές:  Χαράλαμπος καλός, Δήμαρχος

                     Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση της  έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

 Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ.  έκδοσης διαπιστωτικής πράξης συγκρότησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» για  την δεύτερη διετία  έως το τέλος της δημοτικής περιόδου 31-12-2023.

                                                             Εισηγητής:  Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 4ο : Απόφαση  Δ.Σ. έγκρισης της υπ΄αριθ. 19/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ. που αφορά σε  τροποποίηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Λευκάδας, Τομέας Ι, (Ιστορικός Τόπος) επί των δημοτικών οδών Βεντούρα και Δοξαρά, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Κων/νου Καρβούνη, σε συμμόρφωση (δικαστικής απόφασης) της αριθ. Α178/2021 Απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

                                                       Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

                               

ΘΕΜΑ 5ο : Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης της υπ΄αριθ. 20/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ. που αφορά σε  αναγνώριση της οδού που συνδέει την κύρια δημοτική οδό Καραβέλα (ΦΕΚ 47/Α/08-02-1956) με την επαρχιακή οδό Λευκάδα – Βασιλική (ΦΕΚ 47/Α/08-02-1956), ως προϋφιστάμενης του 1923.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας.

  Εισηγητής: Στυλιανός  Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του υπ΄ αριθ. ΚΗΗ 1565 απορριμματοφόρου οχήματος του  Δήμου Λευκάδας στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας.                                                               Εισηγητής:  Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ.  για παράταση μίσθωσης  ιδιωτικού ακινήτου – σταυλικής εγκατάστασης  στην περιοχή Δ.Ε. Απολλωνίων    για χρήση του ως χώρος φύλαξης και σίτισης  των ανεπιτήρητων βοοειδών.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

      

    Κοινοποίηση:

  1. Βουλευτή
  2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
  3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *