Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – Το θέμα

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – Το θέμα

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – Το θέμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 24 Δεκεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ. 1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19, τις δ/ξεις του άρθρου 189 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 78616/17-12-2021(ΦΕΚ 5973/τ.Β΄/18-12-2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020, 643/69472/24.9.2021 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών θα διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις 29 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα  19:00   για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2022.

 

                               Εισηγητές:  Χαράλαμπος  Καλός, Δήμαρχος

Σπυρ. Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομ. Υπηρεσιών

    Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας
 4. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Επιμελητήρια
 4. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 5. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας
 6. 10. Δημοτικές Ενότητες
 7. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 8. Εργατικό κέντρο                                                                                             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΡΟΚΚΟΣ         
 9. Εμπορικό Σύλλογο
 10. Μ.Μ.Ε.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *