Κατεπείγουσα ειδική συνεδρίαση Δ. Σ. για εκλογή Αντιπροέδρου

Κατεπείγουσα ειδική συνεδρίαση Δ. Σ. για εκλογή Αντιπροέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λευκάδα 9-12-2021

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΩΣ 31/12/2021.

         Σας καλούμε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα ειδική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη  (μέσω εφαρμογής Webex),  στις 9-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/21, τις υπ΄αριθ. εγκ. 87/59646/20-8-2019, 643/69472/24.09.2021  Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄ αριθ. Δ1.α/Γ.Π.οικ. 75414/3-12-2021  (ΦΕΚ 5673/4.12.2021 τεύχος Β’) ΚΥΑ. ώστε να διεξαχθεί η εκλογή Αντιπροέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω παραίτησης του κ. Παναγιώτη Γληγόρη πρώην Αντιπροέδρου Δ.Σ., για το διάστημα έως 31-12-2021.

 

Η ειδική συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:

O Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Γληγόρης ο οποίος είχε εκλεγεί στο αξίωμα αυτό με την υπ΄ αριθ. 326/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου παραιτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 34711/06.12.2021 δήλωσή του  από Δημοτικός Σύμβουλος και συνέπεια αυτού είναι να εκπέσει και από το αξίωμα του Αντιπροέδρου Δ.Σ.

Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου  για να λειτουργήσει απρόσκοπτα απαιτεί την πλήρη σύνθεσή του (Πρόεδρος-Αντιπρόεδρος-Γραμματέας ΔΣ) και επειδή βρισκόμαστε στο μήνα Δεκέμβριο  θα πρέπει αναγκαστικά να ληφθούν αποφάσεις από το Δ.Σ. για καίρια ζητήματα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, όπως έγκριση  τελευταίας αναμόρφωσης 2021, έγκριση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού 2022 κλπ.

 

                                                                                                     Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος

 

                                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

  

Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας
 4. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Επιμελητήρια
 4. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 5. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας
 6. 10. Δημοτικές Ενότητες
 7. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 8. Εργατικό κέντρο
 9. Εμπορικό Σύλλογο
 10. Μ.Μ.Ε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *