Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λευκάδα 22 Οκτωβρίου 2021

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις  του άρθρου 67 του Ν. 4830/21, την υπ΄ αριθ. Δ1.α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 (ΦΕΚ 4674/08.10.2021 τεύχος Β’) ΚΥΑ,  τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020, 643/69472/24.09.2021 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)   στις 27  Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  15:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση  της 10ης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και της 8ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

                                                         Εισηγητές:  Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

                                                                              Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επέκτασης και  τρόπου κατασκευής δικτύου ύδρευσης που θα κατασκευαστεί με πρωτοβουλία και δαπάνες της Ιεράς Μονής Υπερ. Θεοτόκου Φανερωμένης προκειμένου να υδροδοτηθεί  η Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησιάς στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Πλατυστόμων Λευκάδας.

Εισηγητής:  Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Ελλομένου» προϋπολογισμού 15.000,00 €.

                                           Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδικού τμήματος από θέση Πόντη προς θέση Νηρά Δ.Ε. Απολλωνίων», προϋπολογισμού 600.000,00 €.

                                           Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με την νέα εγγραφή  νηπίων στoυς Παιδικούς  Σταθμούς  και τον Βρεφονηπιακό Σταθμό  του Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2021-2022.

Εισηγητής:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος Λευκάδας

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  διαγραφή  νηπίων  από  τους Παιδικούς   Σταθμούς  Λευκάδας, την περίοδο 2021-2022.

                                           Εισηγητής:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος Λευκάδας

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής:  Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση ∆.Σ. για διαπίστωση ανάγκης ονοµασίας ανώνυμων οδών στην περιοχή Βαρδάνια κοινότητας  Λευκάδας ∆ήµου Λευκάδας.

                                                        Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

                                                                                                        

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του υπ΄ αριθ. ΚΗΗ 1565 απορριμματοφόρου οχήματος του  Δήμου Λευκάδας στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας.

Εισηγητής:  Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

      

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *