Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λευκάδα 19-10-2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 (ΦΕΚ 4674/08.10.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε την Τετάρτη 20-10-2021 και ώρα 12:00  σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex),  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι στις 21.10.2021 λήγει η σύμβαση προσωπικού ΙΔΟΧ το οποίο προσλήφθηκε για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (4 άτομα) και ως εκ τούτου θα πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία παράτασης των συμβάσεων των προαναφερομένων.  

 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ο.Ε. για παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού και  νομικών τους προσώπων για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος-Πρόεδρος Ο.Ε.

Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

  

 

                                                                                                                                                           Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                               

                   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *