Αίτημα κατοίκων Απόλπαινας για λήψη απόφασης από το Δ. Σ.

Αίτημα κατοίκων Απόλπαινας για λήψη απόφασης από το Δ. Σ.

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

Σε συνέχεια της από 28-4-21 αίτησής μας, σας ενημερώνουμε ότι προ λίγων ημερών (σε απλό ταχυδρομικό φάκελο), μας γνωστοποιήθηκε από τον κ. Μοσχονά Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, ότι έχει χορηγηθεί η υπ’αριθμ.πρωτ.23292/4055/Φ.4.15.4/27-421 (ΑΔΑ 6ΩΦΘ7ΛΕ-ΡΣΓ) απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η απότμηση – υποβιβασμός τμήματος έμπροσθεν της εντός του οικισμού Απόλπαινας του Δήμου Λευκάδας που αφορά εγκαταστάσεις πλύσης και λίπανσης οχημάτων.

Με βάση την παραπάνω ενημέρωση του κ. Μοσχονά οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εν λόγω αίτημά μας ήταν βάσιμες, άρα και όλα μας τα επιχειρήματα – φόβοι για την ασφάλεια και ποιότητα ζωής από μια τέτοιου είδους δραστηριότητα  παραμένουν σταθερά και αμετάκλητα.

Και είναι πράγματι άξιο απορίας, όπως και αγανάκτησης, πως είναι δυνατόν σε έναν οικισμό με συγκεκριμένα οικιστικά, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά (αισθητικά και μη) χαρακτηριστικά, ο οποίος μάλιστα κατά τους θερινούς μήνες φιλοξενεί σε καταλύματα εγχώριο και ξένο τουρισμό, να σχεδιάζεται η εγκατάσταση μιας τέτοιας περιβαλλοντικά και οικιστικά επιζήμιας δραστηριότητας που υποβαθμίζει συνολικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οικισμού και επιφέρει βλαπτική μεταβολή μιας ήδη, εδώ και πολλές δεκαετίες,  διαμορφωθείσας από κάθε άποψη, κατάστασης τόσο στον κοινωνικό ιστό, όσο και στον παραγωγικό της περιοχής, με κίνδυνο περιβαλλοντικής αλλοίωσης και υποβάθμισης. Και με πλείστους άλλους κινδύνους, όπως αυτούς της διατάραξης της κυκλοφοριακής ασφάλειας, την συνοικιακής γαλήνης, αλλά και της αντιπυρικής προστασίας.

Όπως ως υπηρεσίες και δημόσιες Αρχές γνωρίζετε και στις οποίες κοινοποιείται το παρόν σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα αποδεκτών, ως «περιβάλλον» νοείται το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες.

Παράλληλα, ως «ρύπανση» νοείται η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας, σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα ή υλικές ζημίες και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του. Επιπροσθέτως, ως «υποβάθμιση» νοείται η πρόκληση από ανθρώπινες δραστηριότητες ρύπανσης ή οποιασδήποτε άλλης μεταβολής στο περιβάλλον, η οποία είναι πιθανόν να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των κατοίκων, στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και στις αισθητικές αξίες.

«Προστασία του περιβάλλοντος» από την άλλη, είναι το σύνολο των ενεργειών, μέτρων και έργων που έχουν στόχο την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση, τη διατήρηση και τη βελτίωση του. «Φυσικοί πόροι» είναι κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο για την ικανοποίηση των αναγκών του και αποτελεί αξία για το κοινωνικό σύνολο. «Απόβλητα» είναι κάθε ποσότητα ρύπων (ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας) σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση ή αντικειμένων από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή πρέπει ή υποχρεούται να απαλλαγεί, εφόσον είναι δυνατό να προκαλέσουν ρύπανση. «Ουσίες» είναι χημικό στοιχεία και οι ενώσεις τους, όπως παρουσιάζονται στη φυσική τους κατάσταση ή όπως παράγονται δευτερογενώς. Και «επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα» είναι οι ουσίες ή τα παρασκευάσματα που είναι τοξικές, διαβρωτικές, ερεθιστικές, εκρηκτικές, εύφλεκτες, καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, ραδιενεργές ή άλλες ουσίες που έχουν την ιδιότητα να επιταχύνουν την καύση, να αλλοιώνουν την φυσική κατάσταση του νερού, του εδάφους ή του αέρα και να προσβάλλουν δυσμενώς τον άνθρωπο και όλα τα άλλα έμβια όντα καθώς και το φυσικό περιβάλλον.

Από όλα τα ανωτέρω, προκύπτει η αποφυγή της συγκεκριμένης βιομηχανικής εγκατάστασης όταν ένα γενικότερο σύνολο προστατευόμενων αγαθών με έντονο κοινωνικό, οικιστικό, παραγωγικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με ιστορικά μάλιστα διαμορφωμένα χαρακτηριστικά, κινδυνεύει να αλλοιωθεί και να υποβαθμιστεί, με μόνο σκοπό την άσκηση μιας πολύ συγκεκριμένης ιδιωτικής επιχείρησης. Υπερτερώντας ένα σύνολο εννόμων αγαθών, από την αυτονόητη υπό άλλες συνθήκες ενάσκηση της επιχειρηματικής ελευθερίας που τυγχάνει σεβαστή, όχι όμως εις βάρος ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Επιπροσθέτως

Σε προφορική επικοινωνία που είχατε με εκπρόσωπό μας μας επιβεβαιώσατε το δίκαιο του αιτήματός μας και μια τέτοια δραστηριότητα θα συντελέσει στην υποβάθμιση του οικισμού.

Για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά και με την εν γένη επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

Αιτούμεθα/Παρακαλούμε

ως έχοντες/έχουσες το αυτονόητο έννομο συμφέρον

Να λάβετε σοβαρά υπόψιν σας το αίτημά μας και να μας

 

Με απόφασή σας να: α)πάρετε ενεργή θέση ώστε να αποτραπεί μια τέτοια βιομηχανική εγκατάσταση στη συγκεκριμένη θέση που θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε βάρος της υγείας και της ασφάλειας των κατοίκων του οικισμού και όλων των υπολοίπων οικισμών που καθημερινά διέρχονται απ’τη συγκεκριμένη οδό και β) να μας απαντήσετε εάν εσείς θεωρείτε ότι η συγκεκριμένη βιομηχανική εγκατάσταση είναι  καθ’ όλα ασφαλής τόσο για την κυκλοφορία όσο και για το περιβάλλον.

 

Λευκάδα 26-7-21

Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής

Συνημμένα:

Η από 28-4-21 αίτησή μας.

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *