Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λευκάδα 20 Σεπτεμβρίου 2021

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄ αριθ. Δ1.α/Γ.Π.οικ. 57069/17.09.2021 (ΦΕΚ 4337/18.09.2021 τεύχος Β’) ΚΥΑ,  τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις 24 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα  15:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση  της 9ης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και της 7ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

                                                         Εισηγητές:  Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

                                                                              Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για επέκταση ωραρίου εργασίας προσωπικού ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/καθαριστριών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μερικής απασχόλησης (διάρκειας πέντε (5) και τριών (3) ωρών ημερησίως) για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Λευκάδας διδακτικού  έτους 2021-2022.

Εισηγητές:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος Λευκάδας

                     Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με την έγκριση τροποποίησης του άρθρου 9 «Καθήκοντα και αρμοδιότητες προσωπικού»΄ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος Λευκάδας

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ενημέρωση σχετικά με αίτημα επιτροπής κατοίκων Απόλπαινας αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία λιπαντηρίου – πλυντηρίου στην κοινότητα Απόλπαινας Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας ίδρυσης υπάρχουσας επιχείρησης «Καταστήματος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & ποτών», λόγω κτιριακής επέκτασης, στην εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. εντός οικισμού Καλλιγωνίου Λευκάδας Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 Ν. 2323/1995.

                                                         Εισηγητής:  Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαπίστωση ανάγκης ονοματοδοσίας ανώνυμης πλατείας στην κοινότητα Αγ. Ηλία.

Εισηγητής:  Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Δ.Σ. για  ηλεκτροδότηση αντλητικού συγκροτήματος στην θέση «αποθήκες ΟΤΕ Φρυνίου Λευκάδας» Δήμου Λευκάδας.

                                          Εισηγητής:  Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

      

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *