Ομιλία του βουλευτή Θ. Καββαδά στην ολομέλεια της Βουλής

Ομιλία του βουλευτή Θ. Καββαδά στην ολομέλεια της Βουλής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λευκάδα, 7 Σεπτεμβρίου 2021

 

Θανάσης Καββαδάς: «Ρυθμίσεις της Κυβέρνησης για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων – Ενίσχυση της διαφάνειας στους θεσμούς της Πολιτείας» – Ομιλία στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Ομιλία στην ολομέλεια της Βουλής πραγματοποίησε ο Βουλευτής Ν. Λευκάδας Θανάσης Καββαδάς, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που μεταξύ άλλων ρυθμίζει θέματα διαφάνειας στους θεσμούς, φέρνει βελτιώσεις στην κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων και εισάγει διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο.

Συγκεκριμένα, ο Βουλευτής αναφέρθηκε στην πρόβλεψη που υπάρχει στο νομοσχέδιο, ώστε υπάλληλοι, που στο πλαίσιο της κινητικότητας ζήτησαν και αποσπάστηκαν σε θέση όπου εξυπηρετούν πραγματικές ανάγκες, να μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να παραμείνουν οριστικά στη συγκεκριμένη θέση. Τόνισε ότι δίνεται συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο ώστε να διαλέξει κάθε υπάλληλος πού επιθυμεί να υπηρετήσει, επισημαίνοντας ότι έτσι ο υπάλληλος δεν είναι υπό τη διαρκή απειλή μετακίνησης, αλλά και το δημόσιο αξιοποιεί τους εργαζόμενους σε θέσεις όπου είναι πραγματικά χρήσιμοι.

Επίσης, σχολίασε θετικά τη ρύθμιση που προβλέπει ότι σε περίπτωση θανάτου διορισθέντος, πριν την μονιμοποίησή του, δίνεται η δυνατότητα διορισμού μέλους της οικογένειας του στο δημόσιο ή  στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς επίσης και την πρόβλεψη ηθικής αμοιβής στους υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου και Αορίστου χρόνου, ώστε να αποκατασταθεί η ισότιμη μεταχείρισή τους με τους μόνιμους.

Τέλος, τόνισε ότι στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού κινείται η διάταξη με την οποία θεσπίζεται ανώτατο όριο προσλήψεων εκτάκτων υπαλλήλων ανά έτος, οι οποίες για το 2022 περιορίζονται κατά 10% σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό εγκρίσεων του 2020. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πρόβλεψη ότι, εφεξής, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού θα εγκρίνεται εκ των προτέρων με συγκεκριμένες διαδικασίες και θα αφορούν συγκεκριμένες ανάγκες.

Σχολίασε ότι πρόκειται για μια διάταξη που εξυπηρετεί και τη διαφάνεια και τη λειτουργικότητα στο δημόσιο τομέα, αφού πλέον, οι έκτακτοι υπάλληλοι θα είναι για πραγματικά έκτακτες ανάγκες, ενώ για τις πάγιες και διαρκείς θα γίνονται, όπου και όποτε κρίνεται απαραίτητο, και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανονικές προσλήψεις τακτικού προσωπικού.

Επίσης, ο Βουλευτής αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας φορέων της κυβέρνησης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, ιδιαίτερα στο λεγόμενο “lobbying”, δηλαδή την άσκηση πίεσης ή επηρεασμού για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, η οποία πρέπει να διέπεται από κανόνες πλήρους διαφάνειας.

Τόνισε ότι υπήρχε έλλειμμα, και μάλιστα όχι μόνο στο επίπεδο της εθνικής μας νομοθεσίας αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επικαλούμενος και την έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας που το 2012 επισημαίνει ότι η επιρροή και η δραστηριότητα που ασκούν οι εκπρόσωποι των λόμπυ χαρακτηρίζεται από μυστικότητα και αδιαφάνεια, επισημαίνοντας ότι τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν εν δυνάμει κινδύνους για την πολιτική και οικονομική σταθερότητα αλλά μπορεί και να καλλιεργήσουν συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη φαινομένων διαφθοράς.

Ανέφερε ότι είναι δεδομένο ότι υπάρχουν «λομπίστες» που, εκπροσωπώντας συγκεκριμένα κάθε φορά συμφέροντα, επιχειρούν να ασκήσουν επιρροή είτε στη νομοθεσία είτε στις προμήθειες είτε στις εξωτερικές σχέσεις ενός κράτους, και ότι το γεγονός ότι έρχονται σε επαφή με θεσμικούς παράγοντες και φορείς ενισχύει την ανάγκη δημιουργίας κανόνων διαφάνειας και ελέγχου – κάτι που επιδιώκει να κάνει το νομοσχέδιο.

Τόνισε ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο ρυθμίζει, για πρώτη φορά, τους κανόνες  επικοινωνίας των θεσμικών φορέων της πολιτείας με τους εκπροσώπους συμφερόντων, και ξεκαθαρίζει τους όρους του παιχνιδιού με στόχο τη διαφάνεια και το δημόσιο έλεγχο. Ιδιαίτερα στάθηκε στη δημιουργία Ειδικού Μητρώου Διαφάνειας, στο οποίο θα καταγραφούν όλοι οι θεσμικοί φορείς και συγκεκριμένοι εκπρόσωποι συμφερόντων επ’αμοιβή από τους φορείς που εκπροσωπούν, που θα επιτρέπεται να επικοινωνούν με τη νομοθετική ή την εκτελεστική εξουσία και οι οποίοι θα προσδιοριστούν με απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών και μετά από εισήγηση του Διοικητή Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Στο Μητρώο, που θα τηρείται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες, θα υποβάλλονται τα στοιχεία του φυσικού και του νομικού προσώπου και οι τομείς ενδιαφέροντος στους οποίους ασκείται δραστηριότητα και επιρροή, ενώ κάθε χρόνο οι εκπρόσωποι έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην οποία θα γνωστοποιούν το σύνολο της δραστηριότητας τους ώστε η Αρχή να συντάσσει έκθεση με στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία του Μητρώου και την καταχώριση των σχετικών πληροφοριών.

Τέλος, ο Βουλευτής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη θέσπιση νέου θεσμικού πλαισίου καταγραφής, δημοσιότητας, φύλαξης, διαχείρισης και αξιοποίησης των δώρων που προσφέρονται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στα μέλη της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές, ώστε αποδεκτά θα γίνονται μόνο δώρα που εκπορεύονται από τους κανόνες της εθιμοτυπίας Προβλέπεται επίσης ότι τα δώρα που υπερβαίνουν την αξία των 200 ευρώ, περιέρχονται στην κυριότητα του δημοσίου, καταγράφονται, φυλάσσονται και θα μπορούν να εκτίθενται ή να παραχωρούνται  σε μουσεία, εκπαιδευτικά και κοινωφελή ιδρύματα.

Κλείνοντας την ομιλία του ο Βουλευτής ανέφερε:

«Η διαφάνεια και ο δημόσιος έλεγχος αποτελούν καθολικό στόχο, συνδέονται με το Κράτος Δικαίου. Πρέπει να εμπεδωθεί ουσιαστικά στους πολίτες το αίσθημα της νομιμότητας – η οποία δεν σχετίζεται μόνο με την τάξη και την ασφάλεια. Σχετίζεται και με τη λογοδοσία της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας. Σχετίζεται με τη δυνατότητα ελέγχου της Κυβέρνησης. Και σχετίζεται και με την αξιοκρατική και διαφανή λειτουργία του δημοσίου.

Το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα κάνει μία σημαντική συνεισφορά σε αυτήν την κατεύθυνση και εκτιμώ ότι θα πρέπει να αποτελέσει πεδίο συναίνεσης.»

 

Το βίντεο της ομιλίας μπορείτε να δείτε εδώ

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *