Η νέα εγκύκλιος ΥΠΕΣ για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού

Η νέα εγκύκλιος ΥΠΕΣ για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού

Στην έκδοση επιπλέον εφαρμοστικών οδηγιών για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών, «κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που υποβλήθηκαν».

Συγκεκριμένα, στην Ενότητα Β’ «Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού» της 57ης εξ. επείγουσας Εγκυκλίου, που εκδόθηκε τη Δευτέρα 23 Αυγούστου, ορίζονται τα κάτωθι:

 

« Β. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Όσον αφορά τις περιπτώσεις που το προσωπικό που υπάγεται στις παρ.1 και 2 του αρ.206 του ν.4820/2021 απουσιάζει νομίμως κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του μέτρου επισημαίνονται τα εξής σε συνέχεια της 56ης εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας και κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας:

 

1) Για το προσωπικό της παρ.1 του αρ.206 του ν.4820/2021, για το οποίο το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού ισχύει από 16.8.2021 και δεδομένου ότιη ΚΥΑ για τη διαδικασία υποβολής αίτησης απαλλαγήςαπό την υποχρέωση εμβολιασμού εκδόθηκε στις 14.8.2021 (ημερομηνία κυκλοφορίας του ΦΕΚ), σε περίπτωση κατά την οποία κατά χρόνο έναρξης ισχύος της εν λόγω ΚΥΑ δεν παρείχαν εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία λόγω νόμιμης απουσίας, η προθεσμία των 3 εργάσιμων ημερών για την υποβολή της σχετικής αιτήσεως απαλλαγής από την εν λόγω υποχρέωση άρχεταιμε την επάνοδό τους στην Υπηρεσία.

 

2) Για το προσωπικό της παρ.2 του αρ.206 του ν.4820/2021, για το οποίο το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού ισχύει από 1.9.2021, ισχύουν τα εξής:

α) σε περίπτωση κατά την οποία το υπόχρεο προσωπικό δεν παρείχε εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία λόγω νόμιμης απουσίας για όλο το διάστημα από την έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης, ήτοι από 16.8.2021 έως και 31.8.2021 η προθεσμία των 3 εργάσιμων ημερών για την υποβολή της σχετικής αιτήσεως απαλλαγής άρχεταιμε την επάνοδό τους στην Υπηρεσία.

β) σε περίπτωση κατά την οποία το υπόχρεο προσωπικό παρείχε εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία έστω και για 1 ημέρα κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης, ήτοι από 16.8.2021 έως και 31.8.2021, αλλά απουσιάζει νομίμως κατά την 1η.9.2021, η προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αιτήσεως απαλλαγής άρχεται, κατά περίπτωση, είτε από την έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης, εφόσον παρείχαν εργασία στις 16.8.2021, είτε από την ημέρα επανόδου τους στην Υπηρεσία από τις 16.8.2021 και πριν την 1η.9.2021.

 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το προσωπικό της παρ.2 του αρ.206 του ν.4820/2021, για το οποίο ο εμβολιασμός καθίσταται υποχρεωτικός την 1η.9.2021, κατά την ημερομηνία αυτή απουσιάζει νομίμως με άδεια και μέχρι την επάνοδό του δεν έχει συμμορφωθεί με τις προβλεπόμενες στην εν λόγω διάταξη υποχρεώσεις, το προβλεπόμενο στις οικείες διατάξεις μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων επιβάλλεται:

– από την επάνοδό του στην Υπηρεσία, εφόσον παρείχε εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία έστω και για 1 ημέρα κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης, ήτοι από 16.8.2021 έως και 31.8.2021 ή,

– από την επάνοδό του στην Υπηρεσία και την παρέλευση της προθεσμίας των 3 ημερών για την υποβολή αίτησης απαλλαγής από την υποχρέωση εμβολιασμού, εφόσον απουσίαζε για όλο το διάστημα από την έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης, ήτοι από 16.8.2021 έως και τη λήξη της νόμιμης απουσίας τους (μετά την 1.9.2021). »

 

Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ. 16474/23.8.2021 57ηκορωνο-Εγκύκλιος

Πηγή:www.aiteros.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *