Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Κ. Λευκάδας-Τα θέματα

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Κ. Λευκάδας Τα θέματα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                     Λευκάδα      4/8/2021

ΑΡΙΘ.ΠΡΟΣΚΛ.: 10                          ΠΡΟΣ: Tα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:  596                                 Δ.Συμβουλίου

 

(Ως πίνακας αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔIOIKHTIKOY  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄/6-11-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020,426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Διοικητικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex) την 11η Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Θέμα 1ο: Απόφαση ΔΣ για διοργάνωση συνάντησης Αδελφοποιημένων Πόλεων Λευκάδας-Οδησσού.

Θέμα 2ο: Απόφαση ΔΣ για διοργάνωση συναυλίας με την Καμεράτα OCAS από την Αστούρια της Ισπανίας.

Θέμα 3ο : Απόφαση ΔΣ για διοργάνωση συναυλίας με την ορχήστρα Κανελλόριζα στη Δημοτική Ενότητα Καρυάς.

 Θέμα 4ο: Απόφαση ΔΣ για διοργάνωση 7ου Πανελλήνιου Ποιητικού Διαγωνισμού.

Θέμα 5ο: Απόφαση ΔΣ για προμήθεια φυτών.

Θέμα 6ο: Απόφαση ΔΣ προμήθεια συμπληρωματικών υλικών για την έκθεση Νομισμάτων.

Θέμα 7ο:. Απόφαση ΔΣ για προμήθεια βιβλίων: Χαράς Παπαδάτου και Μαρίας Παπατζέλου.

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.