Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης

Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Κέρκυρα 17 Μαΐου 2021

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 178 του ν.3852/2010, όπως έχει  τροποποιηθεί και ισχύει, και την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), σας καλούμε σε  τακτική συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00μ.μ. (επανάληψη της από 14-5-2021  συνεδρίασης η οποία ματαιώθηκε λόγω μη ύπαρξης νόμιμης απαρτίας) με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr,  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως  εξής:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ 1ο:Γνωμοδότηση επί του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Άρθρο 43 Ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α’/09-08-2016).

Εισηγητής : Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού.

 

*Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *