Πρόσκληση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης

Πρόσκληση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

   Κέρκυρα 7 Μαΐου 2021

  ΠΡΟΣ  :  Πίνακα  Αποδεκτών

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 178 του ν.3852/2010, όπως έχει  τροποποιηθεί και ισχύει, και την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), σας καλούμε σε  τακτική συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00μ.μ. με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr,  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως  εξής:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ 1ο:Γνωμοδότηση επί του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Άρθρο 43 Ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α’/09-08-2016).

Εισηγητής : Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού.

 

*Τα μέλη της Επιτροπής καλούνται, προαιρετικά, να προετοιμάσουν  σύντομες  τοποθετήσεις τις οποίες θα καταθέσουν ηλεκτρονικά προ τουλάχιστον τριών ημερών, ήτοι ως 11-05-2021, στην ηλεκτρονική θυρίδα pepd@pin.gov.gr και τις οποίες θα παρουσιάσουν με σύντομες προφορικές τοποθετήσεις τους κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *