Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π. Κ. – Τα θέματα

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π. Κ. – Τα θέματα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα      7/5/2021

ΑΡΙΘ.ΠΡΟΣΚΛ.: 5       ΠΡΟΣ: Tα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:   192                                Δ.Συμβουλίου

 

(Ως πίνακας αποδεκτών)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔIOIKHTIKOY  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄/6-11-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020,426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Διοικητικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex) στις 11 Μαΐου, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Απόφαση ΔΣ για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Θέμα 2ο: Απόφαση ΔΣ για οργάνωση και λειτουργία Κηποθεάτρου Α.Σικελιανός για τη θερινή περίοδο.

Θέμα 3ο : Απόφαση ΔΣ για καθορισμό μισθώματος Κηποθεάτρου Α.Σικελιανός

 Θέμα 4ο: Απόφαση ΔΣ για διαμόρφωση-υποστήριξη χώρων Πνευματικού Κέντρου και Κηποθεάτρου.

Θέμα 5ο: Απόφαση ΔΣ για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίου.

Θέμα 6ο: Απόφαση ΔΣ για διοργάνωση των Ημερών Λευκάδιου Χέρν 2021.

Θέμα 7ο: Απόφαση ΔΣ για λειτουργία του παιδικού θεατρικού εργαστηρίου.

Θέμα 8ο: Απόφαση ΔΣ για προμήθεια βιβλίου : Απομνημονεύματα (1821-1839) της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών.

Θέμα 9ο: Απόφαση ΔΣ για διοργάνωση Συνεδρίου στο Μαγεμένο.

Θέμα 10ο : Απόφαση ΔΣ για διοργάνωση Επτανησιακών καντάδων.

Θέμα 11ο: Απόφαση ΔΣ για αποκατάσταση τοίχου στην Αίθουσα Τέχνης.

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *