Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Το θέμα

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Το θέμα

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Το θέμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 22 Απριλίου 2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Μεγάλη Τετάρτη 28-4-2021 και ώρα 11:00 σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489/16.04.2021 (ΦΕΚ 1558/17-04-2021 τεύχος Β’) τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ ο :  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. επί των υποβληθέντων (15) δεκαπέντε περιπτώσεων, που αφορούν (16) απορριπτέες ενστάσεις, επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση), Δ. Λευκάδας.

                                  Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αικατερίνη Κηρολίβανου, Αρχιτ. Μηχανικός, υπάλληλος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

 

 Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

 

     ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ    

Τακτικά μέλη:

 1. Λιβιτσάνος Ιωάννης (οριζόμενο μέλος)
 2. Ζουριδάκης Ευτύχιος(οριζόμενο μέλος)
 3. Αργυρός Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Βλάχου Ειρήνη (εκλεγμένο μέλος)
 6. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 7. Περδικάρης Αθανάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Γαζής Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον/την αναπληρωτή/τριά σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Τσιρογιάννης Γεώργιος
 2. Μαργέλη Μαρία
 3. Σαρανταένας Ιωάννης
 4. Γληγόρης Χρήστος
 5. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή

          Για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της Ε.Π.Ζ. μπορούν να απευθύνονται  στις αρμόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Δήμου.

       ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Κοψιδά Κων/να του Ηλία (αριθ. πρωτ. ένστασης 9573/20-05-2019)
 2. Ζακυνθινός Αθανάσιος του Παναγιώτη (αριθ. πρωτ. ένστασης 9607/20-05-2019)
 3. Λάζαρης Θεόδωρος του Μιχαήλ (αριθ. πρωτ. ένστασης 9835/23-05-2019 & αριθ. πρωτ. ένστασης  10567/31-05-2019)
 4. Καλού Μαριέτα του Ιωάννη (αριθ. πρωτ. ένστασης 10016/27-05-2019)
 5. Λογοθέτη Δήμητρα του Σπυρίδωνος (αριθ. πρωτ. ένστασης 10127/28-05-2019)
 6. Γεωργάκης Ζώης του Ευσταθίου (αριθ. πρωτ. ένστασης 10133/28-05-2019)
 7. Λογοθέτης Πάνος & Μιχαήλ του Δημητρίου (αριθ. πρωτ. ένστασης 10226/29-05-2019 &  αριθ. πρωτ. ένστασης  10227/29-05-2019)
 8. Μεσσήνης Τιμολέων του Μάριου (αριθ. πρωτ. ένστασης 10233/29-05-2019)
 9. Σολδάτος Ευάγγελος του Δημητρίου αριθ. πρωτ. ένστασης 10274/29-05-2019)
 10. Βλάχου Αλεξάνδρα & Αθανασία (αριθ. πρωτ. ένστασης 10281/29-05-2019)
 11. Κοντοπρίας Τιμόθεος του Επαμεινώνδα (αριθ. πρωτ. ένστασης 10283/29-05-2019 & αριθ. πρωτ. ένστασης 10285/29-05-2019)
 12. Λάζαρης Ιωάννης του Σπυρίδωνος (αριθ. πρωτ. ένστασης 10357/30-05-2019)
 13. Κωνσταντίνου Άννα-Μαρία του Δημητρίου (αριθ. πρωτ. ένστασης 10605/31-05-2019)

 

 

Οι Πρόεδροι και Γραμματείς  των Κοινοτήτων Κατούνας και Καρυωτών παρακαλούνται για την ενημέρωση των ανωτέρω ενδιαφερομένων, προκειμένου αυτοί να μεταβούν στα γραφεία των Κοινοτήτων τους για να συμμετέχουν, εφόσον επιθυμούν, στην τηλεδιάσκεψη.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *