Όλα όσα ψηφίζονται σήμερα με το Ν/Σ για την Αυτοδιοίκηση

Όλα όσα ψηφίζονται σήμερα με το Ν/Σ για την Αυτοδιοίκηση

Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται και ψηφίζεται σήμερα το Νομοσχέδιο – “σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το μέγεθός του σταδιακά πολλαπλασιάστηκε, μέσα σε ένα νομοθετικό “πανηγύρι” κάθε λογής διευθετήσεων.  Ξεκίνησε από 34 άρθρα στη δημόσια διαβούλευση. Κατατέθηκε διπλάσιο, με 62 άρθρα. Μέχρι χθες βράδυ είχαν κατατεθεί τέσσερις Τροπολογίες με 22 πάσης φύσεως άρθρα (συγκεκριμένα με 9, 3, 7, 3 άρθρα αντιστοίχως).  Συνολικά, έχουμε ήδη φθάσει στα 84 !

Η άριστη νομοθέτηση αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα, με τη λίστα «νομοτεχνικών βελτιώσεων» που θα καταθέσει το δίδυμο Βορίδη – Πέτσα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα περιέχει και αλλαγές ουσίας στα σημαντικά θέματα που έχουν ήδη “χωθεί” μέσα στα δεκάδες άρθρα.

 

Ακολουθεί μια συνοπτική επισκόπηση των αμιγώς αυτοδιοικητικών θεμάτων που θα ψηφιστούν σήμερα:

ΣΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 

αρ.34 παρ.3: Δίνεται η δυνατότητα στους Υπαλλήλους των ΟΤΑ Α΄ βαθμού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ να επιλέγονται σε θέσεις Γενικών Διευθυντών των ΟΤΑ Α’ βαθμού

αρ.37: Για τους Αιρετούς που είναι Υπάλληλοι σε παραμεθόριες περιοχές

αρ.38: Αυξάνονται κι άλλο οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και Περιφερειών

αρ.40: Τροποποιείται ο Κώδικας Δημοτικών Υπαλλήλων, όσον  αφορά την αυτοδίκαιη θέση σε αργία Δημοτικού Υπαλλήλου σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής

αρ.42: Δημοτική Αστυνομία. Τροποποιείται η διάταξη περί επιστροφής στο Δήμο των Δημοτικών Αστυνομικών από τα Καταστήματα Κράτησης και συγκεκριμένα ρυθμίζεται το ζήτημα της διατήρησης της προσωπικής διαφοράς.

αρ.46: Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών ΟΤΑ

αρ.49: Παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων (αφορά και μισθώσεις εντός κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στους Δήμους)

αρ.50: Παράταση προθεσμίας αξιοποίησης δωρεών από τις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Λέσβου και το Δήμο Κω

αρ.51: Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των ΟΤΑ Α΄ βαθμού (παρατάσεις κλπ).

ΣΤΗΝ 834/74  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

– Αρ.1: Παρατείνεται η προθεσμία σύστασης Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

– Αρ.2: Διαγράφονται οφειλές προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού από επιχειρήσεις εκμίσθωσης οχημάτων για παραβάσεις διατάξεων περί στάθμευσης, οι οποίες έχουν τελεστεί πριν την 23η.2.2007.  Στην Τροπολογία δεν αναφέρεται το μείζον, δηλαδή τι ύψους οφειλές συνολικά διαγράφονται με την Τροπολογία, με άλλα λόγια πόση απώλεια εσόδων θα έχουν οι Δήμοι.

– Αρ.3: Διαγράφονται υπόλοιπα βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού μέχρι του ποσού των 10 ευρώ συνολικά ανά οφειλέτη.

– Αρ.4: Η Οικονομική  Επιτροπή (δηλαδή το συλλογικό όργανο όπου την πλειοψηφία έχουν οι Δήμαρχοι δεδομένων των αλλαγών στη σύνθεσή τους που θέσπισε η νυν Κυβέρνηση) θα μπορεί «κατά την κρίση της» να αποφασίζει για την ανάθεση σε ιδιώτες και των υπηρεσιών ταφής και ανακομιδής νεκρών.  Συμπληρώνεται, δηλαδή, σχετικά το περιβόητο αρ.61 του ν.3979/2011 ως ίσχυε.

Αρ.5: Τροποποιείται το αρ.202 του Κώδικα Δήμων (ν.3463/2006) αναφορικά με τη χορήγηση ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης και βοηθημάτων σε τριτέκνους.

– Αρ.6: Έως 30 Ιουνίου, οι ΔΕΥΑ μπορεί να αιτούνται οικονομικής ενίσχυσης από τους μετόχους ΟΤΑ Α’ βαθμού, με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων έως την πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης.

– Αρ.7: Επανέρχεται σε ισχύ έως 31 Οκτωβρίου, το κατά παρέκκλιση νομικό πλαίσιο με τη δυνατότητα ατελούς παραχώρησης από τους Δήμους πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

– Αρ.8: Παρατείνεται (από τη λήξη της) η δυνατότητα ανάθεσης από ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

– Αρ.9: Παρατείνεται (από τη λήξη της) η δυνατότητα προσαύξησης έως 30% του αριθμού ωρών υπερωριακής απασχόλησης των Υπαλλήλων Δήμων ή Περιφερειών και του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας που συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου των μέτρων της πανδημίας.

ΣΤΗΝ 838/78  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

– Αρ.1: Για την άρση της αργίας Αιρετών, αλλάζει το αρ.236Α που έχει προσθέσει στον ν.3852/2010 ο “Κλεισθένης” (δηλ. ο ν.4555/2018).

– Αρ.3: Ακόμα μία αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου επιχειρείται να περάσει στην Οικονομική Επιτροπή. Είναι η Απόφαση για την ίδρυση ή συμμετοχή σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Αυτό το άρθρο, όμως, έρχεται σε αντίθεση με το αρ.1 της ανωτέρω Τροπολογίας, όπου διατηρείται η αναφορά σε Απόφαση «του οικείου Συμβουλίου»…

– Αρ.4: Εισάγεται δυνατότητα ηλεκτρονικής μυστικής ψηφοφορίας ειδικά μόνο για την ψηφοφορία επιλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη.

Αρ.5: Τροποποιείται το αρ.31 του Κώδικα Δικηγόρων, ώστε για τους Δημάρχους να μην ισχύει αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.

– Αρ.6: Προστίθενται δύο εδάφια στην παρ.3 του αρ.23 του ν.4674/2020, ώστε σε κατεπείγουσες περιπτώσεις να επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων των ΟΤΑ με έγκριση μονοπρόσωπου και όχι συλλογικού οργάνου, δηλαδή με έγκριση Δημάρχου / Περιφερειάρχη και όχι Οικονομικής Επιτροπής.

– Αρ.7: Αντικαθιστά την παρ.1 του αρ.100 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), αναφορικά με το ποιος αναπληρώνει τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης που απουσιάζει ή κωλύεται.

 

Ταυτόχρονα, ψηφίζεται σωρεία ρυθμίσεων συνολικά για τη Δημόσια Διοίκηση, όπως για την επιλογή προϊσταμένων, την αξιολόγηση, την Κινητικότητα, τα πειθαρχικά, τη νομική υποστήριξη Υπαλλήλων, αλλαγές στο προσφάτως ψηφισθέν νέο σύστημα προσλήψεων κ.ο.κ.

Πηγή: airetos.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *